BizLIVE - Đây là lần thứ ba VietinBank chi trả cổ tức trong năm nay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG) vừa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 8%/cổ phiếu, tương đương với mỗi cổ phiếu sở hữu, cổ đông được nhận 800 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/12/2021. Ngày thực hiện dự kiến là 17/1/2022.

Đây là lần thứ ba trong năm nay VietinBank chi trả cổ tức. Trước đó, ngân hàng đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% vào ngày 30/12/2020. Đầu tháng 7/2021, VietinBank tiếp tục phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ gần 29%.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của Vietinbank đạt 13.910 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Quy mô tổng tài sản đến cuối tháng 10 của ngân hàng đã tăng 8,1% so với đầu năm, tổng nguồn vốn tăng gần 8%, trong đó nguồn vốn thị trường 1 tăng 10%; tín dụng tăng 8%; ROA đạt 1,3%; ROE đạt 16,1%. Các chỉ tiêu tuân thủ đạt tốt, LDR đạt 82,86%, CAR đạt hơn 9%, NIM đạt khoảng 3%.

Trần Thúy