Việc làm

Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng trong quý 2/2021

N. Nga
BizLIVE - Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lao động đang làm việc trong nền kinh tế vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm.
Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng trong quý 2/2021
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo Tổng cục Thống kê công bố hôm nay (29/6), do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương nên tình hình lao động, việc làm quý 2/2021 chịu ảnh hưởng, lao động đang làm việc trong nền kinh tế giảm so với quý trước, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều tăng. 
Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lao động đang làm việc trong nền kinh tế vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm và thu nhập của người làm công hưởng lương tăng.
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 2/2021 ước tính là 51,1 triệu người, tăng 44,7 nghìn người so với quý trước và tăng 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51 triệu người, tăng 737,7 nghìn người so với cùng kỳ năm 2020.
Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý 2/2021 ước tính là 45,1 triệu người, giảm 50,2 nghìn người so với quý trước và tăng 823,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 45,2 triệu người, giảm 90,8 nghìn người người so với cùng kỳ năm trước.
Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc quý 2/2021 ước tính 49,8 triệu người. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc là 49,9 triệu người, bao gồm 13,9 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 27,9% tổng số, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, khu vực công nghiệp và xây dựng 16,4 triệu người, chiếm 32,8%, tăng 0,5%, khu vực dịch vụ 19,6 triệu người, chiếm 39,3%, tăng 2,4%.
Tổng cục Thống kê  cho biết, tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 6 tháng đầu năm ước tính là 2,30% (quý 1 là 2,19%, quý 2 là 2,40%), trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 3,07%, khu vực nông thôn là 1,86%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 6 tháng ước tính là 2,52% (quý 1 là 2,42%, quý 2 là 2,62%), trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 3,28%, khu vực nông thôn là 2,07%.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 6 tháng ước tính là 7,45%, trong đó khu vực thành thị là 9,97%, khu vực nông thôn là 6,22%.
Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1/2021 là 2,20%, quý 2 là 2,60%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,58%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 2,64%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,54%.

N. NGA

Xem bản Desktop