Việc làm

Thay đổi cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi từ 1/9/2021

N. Nga
BizLIVE - Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thời gian lẻ dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ % hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên thì tính mức giảm là 1%.
Thay đổi cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi từ 1/9/2021
Ảnh minh họa.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1/9/2021, sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Đáng chú ý Thông tư 06 đã có sự điều chỉnh trong cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi so với trước đây.
Cụ thể, trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thời gian lẻ dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ % hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên thì tính mức giảm là 1%. Trước đây, trường hợp có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó.
Cũng liên quan đến cách tính lương hưu, Thông tư 06 bổ sung quy định mới đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà có từ đủ 20 năm trở lên đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không theo đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ hưu có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được áp dụng quy định mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở.
Ngoài ra, việc xác định số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% được căn cứ vào thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động.
Thay đổi tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Thông tư 06 cũng quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2021.
Theo đó, Thông tư 06 quy định, từ 1/1/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh.
Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
Trong khi đó, Thông tư 59 hiện đang quy định, từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương gồm mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng mà hai bên đã thỏa thuận hoặc mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

N. NGA

Xem bản Desktop