Việc làm

Quý 3/2021, tỷ lệ lao động thất nghiệp cao nhất trong vòng 2 năm trở lại

N. Nga
BizLIVE - Trong quý 3/2021, lao động đang làm việc trong nền kinh tế giảm mạnh so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng cao nhất kể từ quý 1/2020.
Quý 3/2021, tỷ lệ lao động thất nghiệp cao nhất trong vòng 2 năm trở lại
Người lao động đi đăng ký trợ cấp thất nghiệp. (Nguồn: thanhnien.vn)
Tại Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2021 của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình lao động, việc làm quý 3/2021, lao động đang làm việc trong nền kinh tế giảm mạnh so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng cao nhất kể từ quý 1/2020.
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 3/2021 ước tính là 49,2 triệu người, giảm 1,9 triệu người so với quý trước và giảm 2,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 50,4 triệu người, giảm 0,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước.
Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý 3/2021 ước tính là 43,2 triệu người, giảm 1,9 triệu người so với quý trước và giảm 3 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2021, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 44,5 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước, tương đương 2,4%.
Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 3/2021 ước tính là 47,5 triệu người, bao gồm 14,5 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 30,6% tổng số, khu vực công nghiệp và xây dựng 15,8 triệu người, chiếm 33,3%, khu vực dịch vụ 17,2 triệu người, chiếm 36,1%.
Tính chung 9 tháng năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 49,1 triệu người, bao gồm 14,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,2 triệu người, giảm 1,4%, khu vực dịch vụ là 18,8 triệu người, giảm 2,3%.
Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng năm 2021 là 2,67% (quý 1 là 2,19%, quý 2 là 2,40%, quý 3 là 3,43%), trong đó khu vực thành thị là 3,58%, khu vực nông thôn là 2,15%.
Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 9 tháng là 2,91% (quý 1 là 2,42%, quý 2 là 2,62%, quý 3 là 3,72%), trong đó khu vực thành thị là 3,78%, khu vực nông thôn là 2,39%.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 9 tháng năm 2021 ước tính là 7,85%, trong đó khu vực thành thị là 10,62%, khu vực nông thôn là 6,54%.
Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1/2021 là 2,20%, quý 2 là 2,60%, quý 3 ước tính là 4,39%. Tính chung 9 tháng năm nay, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 3,04%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 3,0%, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 3,07%.
13,8 nghìn tỷ đồng hỗ trợ gần 17,6 triệu đối tượng
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong 9 tháng năm nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống dân cư. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để bảo đảm công tác an sinh xã hội và đời sống của nhân dân.
Tính đến ngày 21/9/2021 tổng kinh phí đã hỗ trợ là gần 13,8 nghìn tỷ đồng cho gần 17,6 triệu đối tượng, trong đó có 11,4 nghìn tỷ đồng được chi cho 23 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh, xuất cấp 136.349,6 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hơn 2,4 triệu hộ gia đình với gần 9,1 triệu nhân khẩu gặp khó khăn do dịch trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Riêng TP.HCM đã chi trên 5.446 tỷ đồng (chiếm 40% toàn quốc) hỗ trợ trên 4,81 triệu đối tượng (chiếm 27,3% toàn quốc) và trao 1,8 triệu túi an sinh xã hội cho người dân.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2021, tổng trị giá tiền và quà hỗ trợ cho các đối tượng là 10.434,1 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công là 4.014,9 tỷ đồng, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 1.624 tỷ đồng, hỗ trợ cứu đói, các đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khác là 2.349,1 tỷ đồng, hỗ trợ người dân do tình hình bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn… là 2.446,1 tỷ đồng. Có hơn 29,3 triệu thẻ bảo hiểm xã hội/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng thụ hưởng.

N. NGA

Xem bản Desktop