Việc làm

Lao động làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 năm

N. Nga
BizLIVE - Người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 năm.
Lao động làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 năm
Ảnh minh họa.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho ý kiến về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ luật Lao động năm 2012 (khoản 2 Điều 187) quy định người lao động làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
Thêm vào đó, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 54) quy định người lao động có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên có thể được hưởng lương hưu sớm hơn 5 năm so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2019 (khoản 3 Điều 169 và khoản 1 Điều 219) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã sửa đổi các quy định nêu trên, theo đó người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 năm so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng, khi xem xét, giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động có thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 thì chỉ tính thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01/01/2021 trở đi, thời gian trước ngày 01/01/2021 không tính theo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà tính theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
Một số chính sách về hưu trước tuổi hiện nay được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP:
- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
- Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.
- Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.
- Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

N. NGA

Xem bản Desktop