Việc làm

Giữ đúng nguyên tắc đóng - hưởng của Quỹ bảo hiểm, không dùng kết dư quỹ vào mục đích khác

N. Nga
BizLIVE - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Quỹ bảo hiểm, về thu chi phải đảm bảo thu đúng thu đủ, chi đúng chi đủ cho đối tượng thụ hưởng tránh tình trạng thất thoát quỹ. 
Giữ đúng nguyên tắc đóng - hưởng của Quỹ bảo hiểm, không dùng kết dư quỹ vào mục đích khác
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, năm 2020 việc phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt 95,71% chỉ tiêu là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn. Tuy nhiên mục tiêu đặt ra cho năm 2021 là có 35% và đến năm 2025 có 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH thì rất khó đạt nếu không có giải pháp phù hợp.
Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2020 đạt 93,7% chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ trên 31% lực lượng lao động trong độ tuổi.
Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 đã đạt tỷ lệ 2,31% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt xa kế hoạch đề ra và gần bằng kế hoạch đến năm 2025, tuy nhiên, mức đóng lại giảm nhanh.
Theo bà Thúy Anh vẫn có tình trạng không chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ pháp luật về BHXH nhưng vẫn chưa có cơ chế, giải pháp hữu hiệu để giải quyết.
Về tình hình thu BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, bà Thúy Anh cho biết số thu của BHXH bắt buộc năm 2020 tăng 5,54% nhưng tốc độ tăng thấp hơn so với tốc độ tăng thu của năm 2019. Mức lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp tăng không đáng kể, tỷ lệ tăng có xu hướng giảm so với giai đoạn trước. Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện có xu hướng giảm nhanh.  
Số nợ đóng, chậm đóng dự báo có thể tiếp tục xu hướng gia tăng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Cần tính toán về hệ quả pháp lý đối với chính sách tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất khi triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng đóng bù sau khi hết thời hạn được tạm dừng đóng.
Liên quan đến Quỹ BHXH, theo thống kê, tính đến hết năm 2020, tổng số kết dư Quỹ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp ước đạt gần 935,1 nghìn tỷ đồng, trong đó các quỹ kết dư chuyển sang năm 2021 lần lượt là quỹ ốm đau, thai sản hơn 12,7 nghìn tỷ đồng, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hơn 53,7 nghìn tỷ đồng, Quỹ hưu trí, tử tuất hơn 789,1 nghìn tỷ đồng, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hơn 89,1 nghìn tỷ đồng.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng về cơ bản các quỹ ngắn hạn đều bảo đảm chi trả và có kết dư lớn.
Tuy nhiên quỹ ốm đau, thai sản có năm thứ 2 liên tiếp mất cân đối thu - chi nhẹ (số thu nhỏ hơn số chi), tuy nhiên vẫn có nguồn kết dư và dự báo việc mất cân đối - thu chi này sẽ tự điều chỉnh về thặng dư dương khi tăng tuổi nghỉ hưu và vẫn thực hiện các chính sách, chế độ về ốm đau, thai sản như hiện nay.
Về quỹ hưu trí, tử tuất, mặc dù vẫn đang kết dư lớn, song cần tính toán thận trọng, kỹ càng hơn trong việc bảo đảm cân đối trong dài hạn, nhất là với sự thay đổi về đặc điểm của quy mô và cơ cấu dân số (già hóa dân số).
Cũng thảo luận về nội dung này, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh gợi ý, trong bối cảnh dịch bệnh, có thể sử dụng quỹ kết dư này để mua vắc xin cho công nhân lao động, hay hỗ trợ cho công nhân gặp khó khăn, mất việc làm, không có thu nhập.
Cho ý kiến tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020 ngày 17/8/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là quỹ ngoài ngân sách lớn nhất, có vai trò vô cùng quan trọng, chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành có liên quan cần nhận thức rõ trách nhiệm trong việc quản lý quỹ, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả của quỹ bảo hiểm xã hội.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần nắm rõ nguyên tắc của quỹ là đóng – hưởng, không dùng kết dư của các quỹ này vào các mục đích khác, không đúng bản chất, phải làm rõ và cụ thể thông tin, số liệu chi tiết trong báo cáo…
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị phải tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong quản lý quỹ, về thu chi BHXH phải đảm bảo thu đúng thu đủ, chi đúng chi đủ cho đối tượng thụ hưởng tránh tình trạng thất thoát quỹ. Đồng thời, cần khẩn trương tiến hành tổng kết việc thi hành Luật BHXH, đề xuất sửa đổi luật để sớm khắc phục những tồn tại, vướng mắc hiện nay.  

N. NGA

Xem bản Desktop