Việc làm

Chính thức tăng 7,4% lương hưu từ năm 2022

N. Nga
BizLIVE - Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của nhiều người lao động sẽ được tăng thêm 7,4% từ đầu năm 2022.
Chính thức tăng 7,4% lương hưu từ năm 2022
Người lao động được tăng 7,4% lương hưu từ năm 2022. (Ảnh minh họa)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Theo đó, nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp trước ngày 1/1/2022.
Trong đó bao gồm, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.
Ngoài ra, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng do đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động, người có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo chính sách nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc cũng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp.
Về mức điều chỉnh, Nghị định nêu rõ từ ngày 1/1/2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng nêu trên.
Đối với những trường hợp nêu trên nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 nếu sau khi thực hiện điều chỉnh lương theo quy định mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.
Cụ thể, tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống.
Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.
Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
Nghị định 108/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2022. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 1/1/2022.
Trước đó, tại kỳ họp Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, sẽ đề xuất điều chỉnh tăng 7,4 % lương hưu từ 1/1/2022 chứ không chờ tới 1/7/2022.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trong điều kiện tình hình dịch bệnh hiện nay, Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội tạm dừng vấn đề cải cách tiền lương. Tuy nhiên, trước tình hình nhiều người nghỉ hưu gặp khó khăn, Bộ đề nghị Chính phủ nghiên cứu xem xét việc điều chỉnh tăng từ 1/1/2022.
Tổng số kinh phí điều chỉnh dự kiến là khoảng 12.650 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Nhà nước sẽ đầu tư và bổ sung cho người nghỉ hưu trước năm 1995 là 3.648 tỷ đồng.

N. NGA

Xem bản Desktop