Việc làm

Chính phủ duyệt kế hoạch đào tạo lại ít nhất 300.000 lượt lao động để đáp ứng yêu cầu mới

N. Nga
BizLIVE - Kế hoạch này nằm trong giai đoạn 2021-2025, để chuẩn bị nhân lực đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới.
Chính phủ duyệt kế hoạch đào tạo lại ít nhất 300.000 lượt lao động để đáp ứng yêu cầu mới
Lao động ở ít nhất 20 ngành, nghề sẽ được đào tạo kỹ năng mới (Ảnh minh họa)
Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) với mục tiêu xây dựng mô hình đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực ở các trình độ giáo dục nghề nghiệp để có kiến thức, kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ, khai thác, vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cuộc cách mạng 4.0.
Đồng thời, gắn kết, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư FDI mới dịch chuyển vào Việt Nam.
Chương trình đề ra kế hoạch, từ năm 2021 – 2025, sẽ đào tạo các ngành nghề mới và các kỹ năng nghề mới cho ít nhất 20 ngành, nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp ưu tiên cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao, các kỹ năng tương lai đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.
Số lượng người học được đào tạo ít nhất ở mỗi ngành, nghề/trình độ là 120 người. Tổng số người học tham gia đào tạo thí điểm khoảng 4.800 người.
Đào tạo lại nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho người lao động bị tác động của cuộc cách mạng 4.0 cho ít nhất 300.000 lượt người với thời gian đào tạo, bồi dưỡng dưới 1 năm.
Xác định ngành, nghề đào tạo, kỹ năng nghề và mô hình đào tạo mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
Đối tượng đào tạo mới là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (tham gia các chương trình đào tạo ngành, nghề mới, các chương trình đào tạo bổ sung kỹ năng mới, kỹ năng tương lai) đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Đối tượng đào tạo lại là người lao động trong các doanh nghiệp để chuyển đổi nghề nghiệp do chịu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và người lao động trong các doanh nghiệp ở những ngành nghề công nghệ mới hoặc cần nâng cao kiến thức, kỹ năng để tiếp thu, làm chủ và khai thác hiệu quả tiến bộ khoa học và công nghệ ở các trình độ của giáo dục nghề nghiệp.
Để thực hiện được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp đó là đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại; Xây dựng các chương trình đào tạo, đào tạo lại; Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dạy trong doanh nghiệp; Lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp để đặt hàng đào tạo, đào tạo lại; Tổ chức đào tạo, đào tạo lại; Tổng kết, đánh giá kết quả đào tạo, đào tạo lại.
Theo dự toán của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tổng kinh phí dự kiến cho chương trình này khoảng 839 tỷ đồng, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn khác.
Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tính đến hết năm 2020, cả nước có 1.907 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó 400 trường cao đẳng (308 trường công lập), 463 trường trung cấp (230 trường công lập), 1.044 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (689 trung tâm công lập). Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là 1.227 (538 trường cao đẳng, trung cấp công lập).
Năm 2021, hệ thống giáo dục nghề nghiệp dự kiến tuyển sinh 2,5 triệu người, trong đó cao đẳng 260.000 người, trung cấp 340.000 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác 1,9 triệu người.

N. NGA

Xem bản Desktop