Việc làm

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021 tác động tới hơn 55 triệu người

N. Nga
BizLIVE - Bộ luật Lao động 2019 không chỉ có quy định liên quan đến 20 triệu người có quan hệ lao động, mà còn mở rộng một số quy định, áp dụng cho toàn bộ lực lượng lao động xã hội (hơn 55 triệu người).
Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021 tác động tới hơn 55 triệu người
Ông Ngô Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Sáng nay (29/12), tại buổi giao lưu trực tuyến “Những điểm quan trọng cần biết về Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021” do BizLIVE tổ chức, ông Ngô Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với 17 chương, 220 điều, với nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. 
Đây là lần sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện, tạo lập khung khổ pháp lý mới xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa pháp luật lao động của Việt Nam phù hợp hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, phục vụ quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. 
Theo ông Ngô Hoàng, Bộ luật Lao động 2019 mở rộng đối tượng áp dụng đối với tất cả người lao động có quan hệ việc làm và một số nội dung đến các nhóm đối tượng không có quan hệ lao động.
Nhiệm vụ của Luật lao động là phải cung cấp nhiều nhất có thể sự bảo vệ cho những người lao động làm việc không trên cơ sở quan hệ lao động, hướng tới sự kết nối, liên thông giữa các khu vực, bảo đảm tốt nhất để người lao động có khả năng duy trì, bảo vệ và chuyển đối việc làm trong một thị trường lao động linh hoạt. 
Ông Ngô Hoàng cho biết, Bộ luật Lao động hiện hành chỉ áp dụng đối với người lao động làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động, chỉ chiếm khoảng 1/3 lực lượng lao động của cả nước.
Bộ luật Lao động mới đã có hai sửa đổi quan trọng để mở rộng phạm vi áp dụng, gia tăng sự bảo vệ đối với người lao động.
Thứ nhất là, sửa đổi khái niệm người lao động, theo đó dấu hiệu hợp đồng lao động không còn là dấu hiệu bắt buộc để xác định một người có phải là người lao động để được bảo vệ của Bộ luật hay không mà là bất cứ ai làm việc cho người khác theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người đó thì đều là người lao động có quan hệ lao động và thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật. 
Đồng thời, Bộ luật cũng bổ sung quy định, trường hợp các bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về công việc phải làm, có trả công và sự quản lý điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.
Theo ông Hoàng, quy định này là cần thiết để giải quyết tình trạng lách các quy định của Luật, dùng tên gọi khác để né tránh trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng lao động về tiền lương, trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tổng số người lao động thuộc nhóm này khoảng 20 triệu người. 
Hai là, mở rộng phạm vi áp dụng một số quy định của Bộ luật, chủ yếu là những quy định về điều kiện làm việc và những quy định bảo vệ đối với một số nhóm lao động đặc thù như lao động chưa thành niên... "Với việc mở rộng này, một số nội dung của Bộ luật được áp dụng cho toàn bộ lực lượng lao động là hơn 55 triệu người", ông Hoàng nói.
Cùng nhấn mạnh việc Bộ luật lao động 2019 đã điều chỉnh hơn 55 triệu đối tượng, không còn giới hạn ở khu vực có quan hệ lao động như trước kia, ông Đinh Việt Thanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Tổng Công ty May 10 – CTCP cho rằng: Bộ luật mới  sẽ tạo sự kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong xã hội trong cùng một ngành nghề để không có những sản phẩm hàng hóa được sản xuất dưới giá trị thực.
Tuy nhiên, sẽ đòi hỏi doanh nghiệp phải hoàn thiện về khâu quản lý, năng suất lao động nếu không muốn bị tụt hậu so với những doanh nghiệp vận dụng công nghệ tốt hơn.
Ông Đinh Việt Thanh cũng cho biết thêm, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều điểm mới về hợp đồng lao động nhằm tối đa hóa việc bảo vệ quyền lợi của người lao động như không được sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động, người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do, một số trường hợp đặc biệt không cần báo trước…
Những doanh nghiệp đã có cơ cấu tổ chức kinh doanh và hội nhập quốc tế, hàng hóa xuất khẩu ra các thị trường lớn thì đây không phải là thách thức nếu như không muốn nói là thuận lợi bởi quy định của pháp luật rõ ràng thì doanh nghiệp cũng phải hoàn thiện quản trị nội bộ. Người lao động cũng hiểu việc này để khi phát sinh quan hệ lao động thì cả hai bên đều hiểu quyền và nghĩa vụ của mình.

N. NGA