Vĩ mô

Xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đối với ông Trần Thanh Liêm

H.Hà
BizLIVE - Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thanh Liêm, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.
Xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đối với ông Trần Thanh Liêm
Ông Trần Thanh Liêm bị xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và 3 nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
Cụ thể, tại Quyết định 1768/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thanh Liêm, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.
Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Trần Thanh Liêm, trong thời gian giữ cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản để hợp thức hoá sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án liên quan đến vốn góp của Đảng, Nhà nước cho tư nhân.
Ông Trần Thanh Liêm cũng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020.
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Thanh Liêm.
Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Vũ Thị Thu Thủy, ông Nguyễn Văn Thành, cùng là nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Đặng Huy Hậu, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.
3 nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

H.HÀ

Xem bản Desktop