Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 0,4%, duy nhất khu vực ngoài nhà nước duy trì được tăng trưởng

Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 0,4%, duy nhất khu vực ngoài nhà nước duy trì được tăng trưởng

Tuấn Việt
BizLIVE -

Việc nhiều địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài khiến đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng, khiến dòng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội sau 9 tháng chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021.
Trong quý 3, dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh hơn tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch bệnh, nhiều tỉnh thành đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công.
Theo đó, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước do nhiều địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, làm đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 3/2021 theo giá hiện hành ước tính chỉ đạt 697,2 nghìn tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn khu vực nhà nước giảm 20,6%; khu vực ngoài nhà nước giảm 1,4%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 20,7%.
Ước tính 9 tháng, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 1.868,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 459,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng vốn và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực ngoài nhà nước đạt 1.100,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58,9% và tăng 3,9%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 308,1 nghìn tỷ đồng, bằng 16,5% và giảm 3,4%.

Trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn từ NSNN thực hiện 9 tháng năm 2021 ước tính đạt 276,3 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% kế hoạch năm và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,7% kế hoạch năm và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 227,8 nghìn tỷ đồng, bằng 57,2% và giảm 8,1%.

Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 153,4 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1% và giảm 7%; vốn NSNN cấp huyện đạt 62,5 nghìn tỷ đồng, bằng 60,6% và giảm 10,2%; vốn NSNN cấp xã đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, bằng 72,7% và giảm 10,2%.

Hơn 22 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam sau 9 tháng
Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, lũy kế đến ngày 20/9/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Việc đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp đã tiếp tục có tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực phía Nam.

Với việc nhiều nhà máy đã bị ngưng hoặc giảm công suất, ước tính các dự án ĐTNN đã giải ngân được 13,28 tỷ USD trong 9 tháng năm 2021, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 5,5 điểm % so với 8 tháng năm 2021.
Thống kê cho thấy, tính chung 9 tháng, nhiều tiêu chí như số lượng dự án mới, lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, lượt GVMCP hay tổng giá trị góp vốn đều có tỷ lệ giảm tới hai con số so với cùng kỳ.
Trong giai đoạn, có 678 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 15%), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 6,4 tỷ USD (tăng 25,6% so với cùng kỳ).
Cùng với đó, đã có 2.830 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 45,3%), tổng giá trị vốn góp đạt gần 3,2 tỷ USD (giảm 43,8% so với cùng kỳ).
Tính lũy kế đến ngày 20/09/2021, cả nước có 34.141 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 403,2 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 245,14 tỷ USD, bằng 60,8% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop