Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN mới chỉ gần 37%, nguồn lớn dồn nửa cuối năm

Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN mới chỉ gần 37%, nguồn lớn dồn nửa cuối năm

Tuấn Việt
BizLIVE - Sau nửa đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tính đạt 171,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8% kế hoạch năm. Tuy tăng tới 10,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng có thể thấy còn lượng lớn nguồn vốn đang dồn vào những tháng còn lại...
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021.
Đây cũng là giai đoạn các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát lần thứ 4 tại nhiều tỉnh/thành phố nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
Theo GSO, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý II/2021 theo giá hiện hành ước tính đạt 661,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 1.169,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng 3% của năm 2020.
Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 295,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng vốn và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực ngoài nhà nước đạt 660,1 nghìn tỷ đồng, bằng 56,4% và tăng 7,4%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 214,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% và tăng 6,7%.
Theo GSO, mức tăng trên phản ánh kết quả của các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp, cũng như xu thế đón đầu dòng vốn FDI đang chuyển dịch vào Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 được kiểm soát. 
 

Trong vốn đầu tư từ khu vực nhà nước, vốn từ NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 171,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8% kế hoạch năm và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 30,5% và tăng 20,5%).

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, bằng 35,1% kế hoạch năm và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phần vốn địa phương quản lý đạt 144,4 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2% và tăng 9%. Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 98,1 nghìn tỷ đồng, bằng 35,9% và tăng 11,9%. Vốn NSNN cấp huyện đạt 39,2 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6% và tăng 4,4%; vốn NSNN cấp xã đạt 7,1 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% và giảm 2,9%.

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO CHIẾM 45,7% TỔNG VỐN FDI ĐĂNG KÝ
Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, lũy kế đến 20/6, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 15,27 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó có 804 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt gần 9,55 tỷ USD, giảm 43,3% về số dự án và tăng 13,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Đồng thời, có 460 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4,12 tỷ USD, tăng 10,6%; có 1.855 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị góp vốn 1,60 tỷ USD, giảm 54,3%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN có 624 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 772,7 triệu USD và 1.231 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 832,9 triệu USD.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 9,24 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop