Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN sẽ dồn “bung” những tháng cuối năm?

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN sẽ dồn “bung” những tháng cuối năm?

Tuấn Việt
BizLIVE - Lũy kế 5 tháng mới chỉ bằng 28,7% kế hoạch năm, lượng lớn nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đang dồn vào những tháng còn lại...
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo chi tiết về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021.
Trong giai giai đoạn này, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh dịch COVID -19 đang bùng phát lần thứ 4 tại nhiều tỉnh/thành phố nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
Theo GSO, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 5/2021 ước tính đạt 34,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Trung ương quản lý 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1%; vốn địa phương quản lý 28,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9%.
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 133,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,7% kế hoạch năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 22,8% và tăng 16,2%),
Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% kế hoạch năm và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Phần vốn địa phương quản lý đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 77,3 nghìn tỷ đồng, bằng 28,3% và tăng 16,7%; vốn NSNN cấp huyện đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 29,5% và tăng 7%; vốn NSNN cấp xã đạt 5,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,4% và giảm 2%.

Quy mô các dự án vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng lên

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, lũy kế đến 20/5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 14 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 7,15 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Cụ thể, có 613 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 49,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt gần 8,83 tỷ USD,tăng 18,6% so với cùng kỳ.
Trong 5 tháng đầu năm 2021, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt gần 5 tỷ USD, chiếm 56,5% tổng số vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,6 tỷ USD, chiếm 29,1%, các ngành còn lại đạt 1.265,7 triệu USD, chiếm 14,4%.
Về vốn điều chỉnh, có 342 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 21,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 3,86 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ.
Cùng với đó có 1.422 lượt GVMCP của nhà ĐTNN, giảm 59,7% so với cùng kỳ. Tổng giá trị vốn góp đạt 1,31 tỷ USD, giảm 56,3% so với cùng kỳ.

TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop