Vĩ mô

“Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa coi là khâu đột phá, không để cát cứ, phân lập”

Cẩm Thạch
BizLIVE - “Điểm nổi bật là tạo sự thay đổi rõ rệt trong xây dựng Chính phủ điện tử, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng nói.


“Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa coi là khâu đột phá, không để cát cứ, phân lập”
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Thông tin trên Báo Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP phát huy vai trò tiên phong, cùng với các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, đóng góp vào những kết quả nổi bật hiện thực hóa phương châm triển khai xây dựng Chính phủ điện tử là thiết thực, hiệu quả, không hình thức, tăng cường sự công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử.

“Tôi cho rằng điểm nổi bật là tạo sự thay đổi rõ rệt trong xây dựng Chính phủ điện tử, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, ông Dũng nói.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các hệ thống thông tin như trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… giúp tiết kiệm chi phí xã hội ước tính trên 8.500 tỷ đồng/năm và nhận được phản hồi tích cực của xã hội; tạo sự thay đổi rõ rệt về phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước cũng như trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; vừa tạo lực kéo vừa tạo lực đẩy trong triển khai Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phát triển kinh tế vừa hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19.

“Chính phủ điện tử đang được triển khai và ngày càng phát triển, có nghĩa là cán bộ, công chức đã “dám vứt bỏ quyền lợi” hoặc không thể giữ cái gọi là lợi ích cá nhân, để thực hiện tốt nhất phục vụ người dân”, ông Dũng cho biết.

Chia sẻ về kỳ vọng những sản phẩm được các bộ, ngành, địa phương cùng chung tây xây dựng Chính phủ thời gian qua sẽ được phát huy, triển khai như nào trong thời gian tới, ông Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2021 và những năm tiếp theo, để phát huy những kết quả quan trọng đạt được thời gian qua, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“Tôi tin tưởng rằng các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết  theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm chi phí và tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng tập trung đầu mối, phân định rõ thẩm quyền, chuyển mạnh từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số gắn với hoàn thiện thể chế, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc triển khai Chính phủ điện tử; duy trì, phát triển các nền tảng, hệ thống thông tin đã triển khai để đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.

CẨM THẠCH