Vĩ mô

Sử dụng 30.000 tỷ đồng kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động

Hoàng Hà
BizLIVE - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng 30.000 tỷ đồng từ phần kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian hoàn thành hỗ trợ chậm nhất đến 31/12/2021.
Sử dụng 30.000 tỷ đồng kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp bất thường của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 24/9 (Ảnh: Quốc hội)
Chiều 24/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định ban hành nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia phiên họp biểu quyết tán thành.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng 30.000 tỷ đồng từ phần kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ cho người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian hoàn thành việc hỗ trợ cho người lao động chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021.
Người sử dụng lao động được giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ mức 1% xuống bằng 0% quỹ lương hàng tháng của doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022. Thời gian hoàn thành việc thực hiện giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động chậm nhất đến hết ngày 30/9/2022.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ căn cứ vào Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện chính sách kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước giám sát, kiểm toán việc thực hiện nghị quyết. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia tuyên truyền, phối hợp thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ báo cáo Quốc hội chính sách này tại kỳ họp thứ 2 tới.
Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động là giải pháp rất cần thiết, tình thế và rất nhân văn trong bối cảnh đặc biệt để kịp thời đáp ứng yêu cầu hỗ trợ đời sống người dân và người sử dụng lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động nặng nề lên nhiều mặt đời sống xã hội và sinh kế của người dân và hoạt động bình thường của doanh nghiệp.
Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận việc tính toán xác định tổng mức hỗ trợ, mức hưởng, đối tượng hưởng, thời gian hưởng mà Chính phủ trình có căn cứ, đảm bảo chặt chẽ và đảm bảo hoạt động lâu dài của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đặt trong tổng thể cân đối chung của nguồn lực các nguồn quỹ và các nguồn hỗ trợ khác.
Việc này cũng bảo đảm cao nhất nguyên tắc đóng hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Hai chính sách này cũng bảo đảm không bị trùng lặp về đối tượng hưởng với các chính sách hỗ trợ đang được thực hiện, bảo đảm đúng chủ trương của Bộ Chính trị đã đề ra.
Cuối giờ chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-UBTVQH15 để ban hành chính sách này, làm căn cứ để Chính phủ tổ chức thực hiện.

HOÀNG HÀ

Xem bản Desktop