Vĩ mô

Quy trình cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp có gì mới?

N. Nga
BizLIVE - Quy trình mới sẽ được áp dụng để cấp thẻ căn cước công dân theo mẫu mới có gắn chip điện tử, dự kiến bắt đầu triển khai vào tháng 1/2021.
Quy trình cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp có gì mới?
Ảnh minh họa.
Bộ Công an đang đề xuất một số điểm mới trong quy trình cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân. Quy trình mới sẽ được áp dụng để cấp thẻ căn cước công dân theo mẫu mới (gắn chip điện tử), dự kiến bắt đầu triển khai vào tháng 1/2021.
Điểm mới đáng chú ý là khi công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi thẻ căn cước công dân cần xuất trình sổ hộ khẩu/chứng minh thư/thẻ căn cước công dân cũ hoặc các giấy tờ khác để chứng minh nội dung thông tin của mình.
Cán bộ thu nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân trong phần mềm cấp căn cước công dân đã được cập nhật, đồng bộ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với thông tin trong sổ hộ khẩu, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh nội dung thông tin của công dân để xác định chính xác người được cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân.
Như vậy với đề xuất này, công dân sẽ không còn phải kê khai vào tờ kê khai căn cước công dân bằng giấy như hiện nay. Thông tin cá nhân sẽ được cán bộ trích xuất từ dữ liệu điện tử như đã nêu ở trên.
Dự thảo cũng đề xuất vấn đề liên quan đến cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân. Theo đó, khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ căn cước công dân.
Cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân có trách nhiệm tra cứu, xác minh thông tin của công dân qua tàng thư căn cước công dân. Sau khi có kết quả xác minh thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu thông tin hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ trình thủ trưởng đơn vị ký giấy xác nhận số chứng minh nhân dân và trả cho công dân cùng với thẻ căn cước công dân, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân nhưng chưa được cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân hoặc bị mất giấy xác nhận số chứng minh nhân dân thì công dân phải có văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ căn cước công dân, bản sao chứng minh nhân dân 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thời hạn cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bộ Công an cấp chứng minh thư 9 số sử dụng từ năm 1957, sau 3 lần thay đổi vào những năm 1964, 1999, đến năm 2012 chuyển sang 12 số và đến năm 2016 bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân có mã vạch ở mặt sau và đến nay tiếp tục đổi sang thẻ căn cước gắn chíp. Dự kiến với loại thẻ mới, đến tháng 7/2021, Bộ Công an sẽ cấp cho 50 triệu công dân.
Tại quyết định 1368 ngày 3/9/2020, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân với tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng, trong đó việc gắn chip điện tử là phần nhỏ trong tổng thể dự án.
Dự án này sẽ được triển khai đồng bộ song hành cùng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến vận hành đầu năm 2021. Bộ Công an ước tính giá thành thẻ chíp đắt hơn thẻ vạch từ 10.000 đến 20.000 đồng.

N. NGA

Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tác động bởi...
Xem bản Desktop