Vĩ mô

Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định các biện pháp cấp bách chưa được luật định để chống dịch

Hoàng Hà
BizLIVE - Chiều 28/7, 469/469 đại biểu Quốc hội có mặt (93,99% tổng số đại biểu) tán thành thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định các biện pháp cấp bách chưa được luật định để chống dịch
Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội
Nghị quyết quyết nghị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra về công tác nhân sự; các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021...
Nghị quyết cũng quyết nghị, để ứng phó kịp thời, có hiệu quả với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sớm ổn định và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đưa đất nước trở lại trạng thái “bình thường mới”, Quốc hội tán thành việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đã thực hiện trong thời gian qua; đồng thời, giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách.
Đó là việc quyết định áp dụng biện pháp hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định, tại một số khu vực, địa bàn cần thiết; tổ chức các lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng có dịch.
Chính phủ, Thủ tướng cũng được quyết định biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc và sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc và các biện pháp khác có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan.
Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch COVID-19 về áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong cấp phép, đăng ký lưu hành, sản xuất, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất và đầu tư cơ sở vật chất.
Việc mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh cũng được giao Chính phủ, Thủ tướng, song phải giải pháp không để xảy ra tiêu cực, hạn chế tối đa lãng phí trong hoạt động này.
Cũng theo nghị quyết của Quốc hội, 1.237 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế sẽ được chuyển nguồn để mua vaccine phòng dịch COVID-19 và quyết toán vào chi ngân sách Nhà nước năm 2021.
Quốc hội cho phép Chính phủ ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; quyết định chuyển nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán đã được duyệt cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thay đổi, điều chỉnh nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết để chi cho công tác phòng, chống dịch.
Trong trường hợp cấp thiết, ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước khi thực hiện.
Ngoài các biện pháp quy định nêu trên, trường hợp cần thiết phải ban hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khác với quy định của luật thì trong thời gian Quốc hội không họp, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn trước khi thực hiện.
Quốc hội yêu cầu Chính phủ bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cụ thể cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động; nghiên cứu thực hiện miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Đồng thời, thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19; huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa, phát triển “Quỹ vaccine”; truyền thông đầy đủ, liên tục, chính xác, minh bạch về tiêm chủng và phòng, chống dịch, sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng.
Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng tăng cường phân cấp cho các địa phương để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19.
Trong quá trình thực hiện, Chính phủ, Thủ tướng được sử dụng các hình thức nghị quyết, chỉ thị, công điện, công văn và các hình thức văn bản khác thuộc thẩm quyền để quy định, tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Căn cứ tình hình thực tế và nếu thấy cần thiết, Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp này tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2022).
Chiều 28/7, Quốc hội khóa XV bế mạc kỳ họp thứ nhất sau 9 ngày làm việc, kết thúc sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch. Trước đó, Quốc hội cũng đã quyết định rút ngắn 5 ngày họp.
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua và ban hành 30 nghị quyết, trong đó có 18 nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 nghị quyết chuyên đề, 1 nghị quyết chung về kỳ họp. Quốc hội cũng đã hoàn thành việc xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 50 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. 

HOÀNG HÀ

Xem bản Desktop