Vĩ mô

Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội

Hoàng Hà
BizLIVE - Sáng 31/3, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. 
Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội
Ông Vương Đình Huệ, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: VGP
Sáng 31/3, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với 473/473 đại biểu Quốc hội đồng ý thông qua.
Sau khi được bầu, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức.
Cũng trong phiên làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời trình danh sách để cử nhân sự thay thế.
Trước đó, vào chiều 30/3, các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Đồng thời, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Quốc hội đã thảo luận tại đoàn và thống nhất cao phương án nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông có học hàm giáo sư và học vị tiến sĩ kinh tế.
Ông Vương Đình Huệ là Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.
Ông Huệ từng nhiều năm công tác tại Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Sau khi thôi vị trí Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo tại Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, ông Huệ trở thành Phó tổng Kiểm toán Nhà nước (từ tháng 7/2001-6/2006) rồi Tổng kiểm toán Nhà nước (từ 7/2006 - 8/2011).
Từ tháng 8/2011 - 12/2012, ông Vương Đình Huệ được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Từ tháng 12/2012 - 01/2016, ông Huệ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Từ tháng 4/2016 - 2/2020, ông Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016); đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Tháng 2/2020, Bộ Chính trị có quyết định điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày 11/6/2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

HOÀNG HÀ