Vĩ mô

Ông Phan Xuân Thủy làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

N. Nga
BizLIVE - Ông Phan Xuân Thủy - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 
Ông Phan Xuân Thủy làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Phan Xuân Thủy
Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Phan Xuân Thủy - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 
Ông Phan Xuân Thủy, sinh năm 1966, tại xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch (nay là Thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình. Ông từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình; Chuyên viên chính T.26, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương); Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực T.26; Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực T.26; Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Như vậy hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương có Trưởng ban là ông Võ Văn Thưởng, 5 Phó ban chuyên trách là ông Võ Văn Phuông (thường trực), ông Nguyễn Hồng Diên, ông Bùi Trường Giang, ông Lê Mạnh Hùng và ông Phan Xuân Thủy, 2 phó ban kiêm nhiệm là ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Thuận Hữu.

N. NGA