Vĩ mô

Ông Hồ Đức Phớc làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389

Tuấn Việt
BizLIVE - Đồng thời, theo quyết định mới công bố, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương được bổ nhiệm Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.
Ông Hồ Đức Phớc làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389
Ông Hồ Đức Phớc (trái) và ông Nguyễn Hồng Diên.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên BCĐ 389 quốc gia.
Theo đó, ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Thường trực.
Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Phó Trưởng Ban.

Theo Quyết định 08/QĐ-BCĐ389 ban hành ngày 18/1/2021, BCĐ 389 quốc gia hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên.

Trong đó, cơ quan thường trực là Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia; trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân của trưởng ban, các phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Nguồn VP BCĐ389

Các thành viên BCĐ 389 quốc gia chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực của bộ, ngành mình và các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của BCĐ 389 quốc gia, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ phối hợp với Văn phòng thường trực nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến công tác của BCĐ, đồng thời bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ và Văn phòng Thường trực.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng trọng điểm, địa bàn trọng điểm hoặc trong từng thời kỳ khi được trưởng ban, phó Trưởng ban thường trực giao.

TUẤN VIỆT