Vĩ mô

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

N. Nga
BizLIVE - Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam vừa được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến
Sáng 12/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 8 (Khóa IX), cho ý kiến vào tờ trình bổ sung, thay nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.
Tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã được giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Qua thảo luận và hiệp thương, các đại biểu đã thống nhất cử ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay cho ông Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.
Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, là người dân tộc Sán Dìu, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông là cử nhân nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt.
Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.
Ông từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2015, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Tháng 2/2015 đến tháng 4/2016, ông là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc rồi đảm nhận cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ tháng 4/2016 đến nay.
Tháng 1/2021, ông tái đắc cử Ủy viên Trung ương, sau đó được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đến tháng 3/2021, Bộ Chính trị chỉ định ông Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024.

N. NGA