Vĩ mô

Ngân sách nhà nước bội thu 83 nghìn tỷ đồng sau 8 tháng

Tuấn Việt
BizLIVE - Sau 8 tháng, ước tính NSNN bội thu khoảng 83 nghìn tỷ đồng, tăng 21 nghìn tỷ đồng so với ước tính cùng kỳ 7 tháng.
Ngân sách nhà nước bội thu 83 nghìn tỷ đồng sau 8 tháng
Tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2021 ước tính đạt 864,1 nghìn tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán năm (Ảnh minh họa)
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021, trong đó cập nhật một số thông tin về thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) ước tính trong 8 tháng đầu năm.
Theo đó, lũy kế tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2021 ước đạt 947,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán năm. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 67,3%, thu ngân sách địa phương đạt 74,4%.
Cụ thể, thu nội địa đạt đạt 770,9 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm. Thu từ dầu thô đạt 23,4 nghìn tỷ đồng, bằng 101,1% dự toán năm. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, bằng 85,2% dự toán năm.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 97,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6%. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 136,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,6%.
Khoản thu từ thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 168,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,9%. Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 85,2 nghìn tỷ đồng, bằng 79%. Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3%. Thu tiền sử dụng đất đạt 93,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2%.

Về chi ngân sách, tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2021 ước tính đạt 864,1 nghìn tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán năm.

Trong đó: Chi thường xuyên đạt 614,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3%. Chi đầu tư phát triển đạt177,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2%. Chi trả nợ lãi đạt 67,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,2%.

Như vậy, sau 8 tháng, ước tính NSNN hiện bội thu khoảng 83 nghìn tỷ đồng, tăng 21 nghìn tỷ đồng so với ước tính cùng kỳ 7 tháng. Trước đó, sau 7 tháng bội thu NSNN sụt giảm hơn 18 nghìn tỷ đồng so với tháng liền kề.

GSO đánh giá, việc dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thu NSNN. Trong khi đó, chi NSNN phải tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng.

TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop