Vĩ mô

Miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch Quốc hội

Hoàng Hà
BizLIVE - Chiều 31/3, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch Quốc hội, gồm bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.
Miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch Quốc hội
Kết quả thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển. Ảnh: VGP
Chiều 31/3, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín, đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với các ông, bà: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển.
Với 454/459 đại biểu (tương đương 94,58% tổng số đại biểu Quốc hội) bấm nút tán thành, Nghị quyết miễn nhiệm đối với 3 Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV đã được thông qua.
Sau quy trình miễn nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó chủ tịch Quốc hội thay thế các vị trí nêu trên để Quốc hội tiếp tục bầu Phó chủ tịch Quốc hội mới vào sáng 1/4.
Theo tờ trình, 3 nhân sự được đề cử gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà Nguyễn Khắc Định.
Trước đó, chiều 30/3, Quốc hội đã hoàn thành quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với Nguyễn Thị Kim Ngân.
Với 4 vị trí Phó chủ tịch Quốc hội, Quốc hội thực hiện trước quy trình miễn nhiệm với 3 người gồm bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển. Riêng ông Đỗ Bá Tỵ sẽ tiếp tục giữ cương vị đến hết khóa XIV do nhân sự được dự kiến giới thiệu thay thế chưa phải là đại biểu Quốc hội.
Cả 4 Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển và Đỗ Bá Tỵ đều không tham gia Trung ương khóa này, do đó đều sẽ không tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

HOÀNG HÀ