Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 có gì đáng chú ý?

Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 có gì đáng chú ý?

Tuấn Việt
BizLIVE -
Từ nay đến 2025, giao thông sẽ là ngành nhận được sự ưu tiên lớn nhất về bố trí vốn kế hoạch đầu tư công, chiếm tới 52,3% tổng vốn NSTW. Còn phân theo khu vực, vùng đồng bằng sông Hồng là nơi được phân bổ NSNN cao nhất với khoảng 471.000 tỷ đồng, chiếm 28%.
Chính phủ vừa trình Quốc hội báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, tổng mức vốn ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc kế hoạch đầu tư công 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng, tăng 120 nghìn tỷ đồng (4,36% ) so với mức đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, bao gồm 1,5 triệu tỷ đồng vốn NSTW và 1,37 triệu tỷ đồng vốn ngân sách địa phương (NSĐP).
Theo chính phủ, nguyên nhân là do kết quả thu NSNN 2020 cao hơn đánh giá tại thời điểm tháng 10/2020 dẫn đến dự kiến thu NSNN giai đoạn 2021-2025 tăng và chủ trương của Chính phủ giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư.
Số vốn dự kiến cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để phân bổ chi tiết là 2,72 triệu tỷ đồng. Trong đó, số vốn NSTW cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương được phân bổ chi tiết tối đa là 1.350 nghìn tỷ đồng.
Ngoài ra, mức dự phòng vốn NSTW là 10% (tương đương 150 nghìn tỷ đồng) bằng với mức dự phòng đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10/2020, tương đương giai đoạn 2016-2020.
Giao thông là ngành có sự ưu tiên đầu tư cao nhất
Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số vốn NSTW dự kiến bố trí trong dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 13 ngành, lĩnh vực.
Trong giai đoạn, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương dự kiến bố trí vốn cho khoảng 4.979 dự án, giảm hơn một nửa so với giai đoạn 2016-2020, trong đó: có 2.236 dự án khởi công mới. Số vốn bố trí bình quân cho 01 dự án là 210,4 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2016-2020 (88 tỷ đồng/dự án).
Trong đó, vốn tập trung cao nhất cho các hoạt động kinh tế chiếm 74,1% của tổng số vốn kế hoạch. Tiếp đến là lĩnh vực quốc phòng, chiếm 7,7%; Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp chiếm 3,8%; Y tế, dân số và gia đình chiếm 3,2%; An ninh và trật tự, an toàn xã hội chiếm 2,9%...
Đáng chú ý, trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, giao thông là ngành nhận được sự ưu tiên cao nhất về bố trí vốn kế hoạch giai đoạn 2021-2025, chiếm tới 52,3% số vốn NSTW và 68,8% số vốn của kế hoạch bố trí cho các hoạt động kinh tế trong cùng giai đoạn.
Cơ cấu vốn NSNN theo vùng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. (Theo Báo cáo Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025)
Về cơ cấu vùng, trong giai đoạn, tổng số vốn NSNN (NSTW bổ sung có mục tiêu cho địa phương và vốn NSĐP) bố trí cho các địa phương là gần 1,683 triệu tỷ đồng.
Trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng là nơi được phân bổ vốn cao nhất với tỷ lệ 28% (471.180,19 tỷ đồng). Đứng thứ hai là Đông Nam Bộ: 19,37% (325.961,688 tỷ đồng); thứ ba là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: 18,74% (315.357,849 tỷ đồng).
Ở vị trí thứ tư là Đồng bằng sông Cửu Long: 15,76% (265.135,785 tỷ đồng); thứ năm là Miền núi phía Bắc: 12,64% (212.628,753 tỷ đồng) và thấp nhất là Tây Nguyên: 5,50% (92.577,266 tỷ đồng).
Tuy nhiên, nếu tính 2 tỷ USD (tương đương 46.000 tỷ đồng) vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài dự kiến bổ sung cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thì tổng chi đầu tư vốn NSTW hỗ trợ cho địa phương với vùng Đồng bằng sông Cửu Long lên tới 26,8% và đứng ở vị trí thứ nhất.
Ngoài ra, theo báo cáo của các địa phương, tỷ trọng chi đầu tư bình quân vốn NSNN/GRDP vùng Tây Nguyên là lớn nhất (6,21%); tiếp đến là miền núi phía Bắc là (5,48%), Đồng bằng sông Cửu Long (4,24%) Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (3,91%), Đồng bằng sông Hồng (3,6%) và Đông Nam Bộ (2,84%).
Cùng với đó, mức vốn NSNN bố trí vốn bình quân đầu người vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ chiếm tỷ trọng cao nhất và thấp nhất là vùng miền núi phía Bắc.
Cơ cấu vốn NSNN theo vùng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 (Theo Báo cáo Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).
Thu hồi dứt điểm số vốn ứng trước kế hoạch của giai đoạn trước, khắc phục đầu tư dàn trải
Theo Chính phủ, phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được xây dựng trên cơ sở bố trí thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật, trong đó thu hồi dứt điểm số vốn ứng trước kế hoạch đã được tổng hợp, báo cáo trong giai đoạn trước; hoàn thành các dự án chuyển tiếp.
Đồng thời, giảm số dự án khởi công mới so với giai đoạn trước, tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, bảo đảm tổng số dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 dưới 5.000 dự án.
Giai đoạn 2021-2025: 2.236 dự án khởi công mới chỉ bằng 53,1% số dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020
Theo đó, giai đoạn 5 năm tới Chính phủ sẽ tập trung ưu tiên bố trí vốn cho những ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt của nền kinh tế như các lĩnh vực kinh tế chiếm 74,1% (riêng hạ tầng giao thông chiếm 68,8% tổng số vốn của hạ tầng kinh tế); quốc phòng chiếm 7,7%, an ninh chiếm 2,9%, khoa học công nghệ 1,8%, giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 3,8%, y tế, dân số và gia đình chiếm 3,2%,...
Cùng với đó, kế hoạch vốn cũng sẽ bố trí đủ vốn đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia , đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp thuộc 21 Chương trình mục tiêu của giai đoạn trước; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đáp ứng yêu cầu tiến độ để cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, TP. HCM, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuyến nối Tây Nguyên với Nam Trung Bộ, khu vực miền núi phía Bắc, tuyến đường ven biển, hành lang kinh tế Đông - Tây...
Mức hỗ trợ NSNN bình quân đầu người theo vùng giai đoạn 2021 - 2025. (Theo Báo cáo Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).
Tuy nhiên, Chính phủ cũng cho biết, báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của một số địa phương chưa có ý kiến của Hội đồng nhân dân . Việc này bị ảnh hưởng một phần do quá trình triển khai thông báo số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gặp nhiều khó khăn.
Ngoài ra, tính đến thời điểm Chính phủ báo cáo Quốc hội (16/7), mới có 15 bộ, cơ quan trung ương  và 15 địa phương có Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.
Trong đó, tổng số vốn bố trí là 34.668,447 tỷ đồng, bố trí cho 1.409 dự án, trong đó 131 dự án chuẩn bị đầu tư, 497 dự án chuyển tiếp và 781 dự án khởi công mới, trung bình 38,99 tỷ đồng/01 dự án khởi công mới.
Sáng 20/7, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc tại Nhà Quốc hội. Theo dự kiến chương trình, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ họp tập trung trong thời gian 11,5 ngày, rút ngắn 5 ngày so với dự tính ban đầu, đồng thời làm việc không nghỉ ngày thứ Bảy.
Trong đó, Quốc hội sẽ dành khoảng 3 ngày đầu làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop