[Infographic] Toàn cảnh kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021 qua những con số

[Infographic] Toàn cảnh kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021 qua những con số

Tuấn Việt
BizLIVE -
Trước diễn biến đột ngột, bất thường của dịch Covid-19 vừa xảy ra tại Việt Nam những ngày qua, một số thông tin liên quan đã chưa thể được cập nhật trong bản báo cáo định kỳ của Tổng cục Thống kê.
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo chi tiết về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2021, là tháng đầu tiên của năm với nhiều kế hoạch, hoạt động đang bắt đầu được triển khai, thực hiện.
Trước diễn biến đột ngột của dịch Covid-19 xảy ra tại Việt Nam những ngày cuối tháng, một số thông tin liên quan chưa được cập nhật trong bản báo cáo định kỳ của GSO.
Trong tháng 1, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp vào nền kinh tế đạt 395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2020.
Về đầu tư, trong tháng 01, hoạt động này tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2020. Đối với các công trình mới được bố trí vốn năm 2021 chủ yếu đang trong trong thời gian hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư nên chưa có khối lượng thực hiện.
Do đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 01/2021 đạt thấp so với kế hoạch năm (5,1%) nhưng tăng cao 24,5% so với cùng kỳ năm 2020 do tháng 01 năm trước trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/01,  bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần chỉ đạt hơn 2 tỷ USD, giảm tới 62,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Những thông tin đáng chú ý khác về hoạt động sản xuất nông nghiệp - công nghiệp, đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư và hoạt động bán lẻ - dịch vụ...  trong tháng 01 năm 2021 được GSO thống kê trực quan, cụ thể qua Infographic dưới đây:

TUẤN VIỆT