[Infographic] Toàn cảnh kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2021 qua những con số

[Infographic] Toàn cảnh kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2021 qua những con số

Tuấn Việt
BizLIVE - Làn sóng COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 4 khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đã và đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế cũng như đời sống xã hội.
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo chi tiết về tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021.
Làn sóng COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 4 khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đã và đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế cũng như đời sống xã hội. Những tác động đó tiếp tục thể hiện ở nhiều dữ liệu tổng quan trong kỳ cập nhật này.
Trong đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng năm 2021 là 85,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, TP.HCM có tới 24 nghìn doanh nghiệp (chiếm tới 28,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường), tăng 6,6%. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 43,2 nghìn doanh nghiệp, chiếm 50,5% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng năm 2021 đạt 244,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch năm và giảm 0,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 bằng 48% và tăng 28%).
Về hoạt động thương mại, với 1,3 tỷ USD ước nhập siêu thêm trong tháng 8, thâm hụt thương mại 8 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam đã tăng lên ước tính 3,71 tỷ USD. Trong khi giai đoạn cùng kỳ năm trước xuất siêu tới 13,69 tỷ USD.

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, lũy kế đến 20/8/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 19,12 tỷ USD, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 11,58 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Những thông tin đáng chú ý khác về hoạt động sản xuất nông nghiệp - công nghiệp, đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư và hoạt động bán lẻ - dịch vụ... trong 8 tháng đầu năm 2021 được GSO thống kê trực quan, cụ thể qua Infographic dưới đây:

TUẤN VIỆT

Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn

Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tác động bởi...
Xem bản Desktop