Vĩ mô

[Infographic] Thống kê về 867 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hoàng Hà
BizLIVE - Sau khi một nhân sự rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội, cả nước còn 867 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
 

[Infographic] 30 lãnh đạo doanh nghiệp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

-------------------------------------------------------------------
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV vào ngày 23/5 tới đây.
Tuy nhiên, ngày 14/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, đã xem xét, quyết định cho ông Nguyễn Thế Anh, Tỉnh uỷ viên, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.
Như vậy, so với danh sách đã được niêm yết ban đầu là 14 ứng cử viên, Kiên Giang còn 13 ứng cử viên để bầu 8 đại biểu Quốc hội cho nhiệm kỳ khóa XV. Và cả nước còn 867 ứng viên trong danh sách chính thức. 
Trong tổng số danh sách chính thức 867 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu vẫn là 203 người; địa phương giảm 1 người còn 664 người. Trong số 867 người ứng cử có 9 người tự ứng cử.
Người ứng cử là phụ nữ có 393 người, chiếm 45,28%. Người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 185 người, chiếm 21,31%. Người ứng cử là người ngoài Đảng có 74 người, chiếm 8,53%.

HOÀNG HÀ

Xem bản Desktop