Vĩ mô

[Infographic] Cơ cấu 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Hoàng Hà
BizLIVE - Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 chính thức được kiện toàn với 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.
Chiều 28/7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.
Theo 2 nghị quyết được thông qua, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm 4 Phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026.
Cụ thể, 4 nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm vị trí Phó thủ tướng là các ông: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành.
18 nhân sự được phê chuẩn việc bổ nhiệm các vị trí bộ trưởng là:
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
Ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư
Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế
Ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
4 nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm:
Ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Ông Đoàn Hồng Phong - Tổng thanh tra Chính phủ.

HOÀNG HÀ

Xem bản Desktop