Vĩ mô

Hỗ trợ từ 30.000 đồng/kg với lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi

Hạ An
BizLIVE - Theo quy định mà Chính phủ mới ban hành lợn buộc phải tiêu huỷ do dịch tả Châu Phi sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn thịt; với lợn nái, lợn đực đang khai thác mức hỗ trợ là 35.000 đồng/kg.
Hỗ trợ từ 30.000 đồng/kg với lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi
Ảnh minh họa.
Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020.
Theo Quyết định, Nhà nước hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi nông hộ, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi (cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Cụ thể, với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn thịt; với lợn nái, lợn đực đang khai thác hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi.
Ngoài ra, các doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được hỗ trợ 10.000 đồng/kg đối với lợn con, lợn thịt các loại và 12.000 đồng/kg đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 12.000 đồng/kg lợn hơi.
Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà được hỗ trợ mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31/12/2020 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.
Các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; các quy định của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng đàn lợn cả nước tính đến cuối tháng 12/2020 ước đạt 23 triệu con, tăng 17% cùng thời điểm năm trước; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng năm 2020 ước đạt 3.474,9 nghìn tấn, tăng 4,4% so với năm 2019.
Tuy nhiên, nếu so với năm 2018, quy mô tổng đàn hiện nay mới bằng 82%. Bên cạnh đó, việc tái bùng phát nhiều ổ dịch tả lợn Châu Phi cũng khiến người chăn nuôi có tâm lý lo ngại, không dám tái đàn.
Hiện tại, giá lợn hơi trên cả nước đang ở mức 76.000-77.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với đầu tháng 12/2020 song vẫn thấp hơn khá nhiều so với mức kỷ lục trên 100.000 đồng/kg lợn hơi vào hồi tháng 4-5.
Giá lợn hơi chỉ giảm từ sau tháng 6/2020 khi Việt Nam cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan để giết mổ và đã có 28 doanh nghiệp nhập khẩu với số lượng gần 310.000 con lợn thịt từ Thái Lan, trọng lượng bình quân khoảng 100 kg/con.

HẠ AN

Xem bản Desktop