Vĩ mô

Giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm chức danh lãnh đạo Nhà nước

Hoàng Hà
BizLIVE - Ban chấp hành Trung ương nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm chức danh lãnh đạo Nhà nước
Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh:VGP
Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều nay (8/7), sớm hơn so với dự kiến một ngày.
Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được của hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương liên quan đến các nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; các quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương; công tác cán bộ.
Về công tác cán bộ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.
Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước đó, trong phiên khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII (tháng 3/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao là cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau đại hội để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước.
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3-4/2021), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và bầu hoặc phê chuẩn đối với 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước.
Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.
Như vậy, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/7 tới sẽ bầu hoặc phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo, gồm các nhân sự đã được giới thiệu qua hai hội nghị Trung ương nêu trên.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị Trung ương 3 đã quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khoá XIII.
Theo đó, Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII có những bổ sung, sửa đổi tuy không nhiều nhưng quan trọng, liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Ban chấp hành Trung ương, của Uỷ viên Trung ương (bao gồm cả Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư), của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách nhiệm và quyền hạn của Tổng bí thư, Thường trực Ban Bí thư, của Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, và về chế độ làm việc, phương pháp công tác...
Những nội dung mới của Quy định thi hành Điều lệ Đảng lần này chủ yếu tập trung vào một số vấn đề để làm tốt hơn công tác đảng viên như: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp uỷ; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên; tổ chức cơ quan kiểm tra; khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên; đảng đoàn và ban cán sự đảng...
Cũng theo Tổng bí thư, tại hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thời, quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

HOÀNG HÀ

Xem bản Desktop