Giãn cách xã hội khiến tiến độ các dự án đầu tư công bị đình trệ

Giãn cách xã hội khiến tiến độ các dự án đầu tư công bị đình trệ

Tuấn Việt
BizLIVE - Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7/2021 giảm 1,7% so với tháng trước và giảm 12,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ nền tăng trưởng tích cực trước đó, tính chung 7 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN vẫn tăng 5,6% so với cùng kỳ 2020.
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021.
Đây cũng là giai đoạn, dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát mạnh hơn tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch bệnh, 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và một số địa phương khác cũng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công.
Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7/2021 giảm 1,7% so với tháng trước và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ nền tăng trưởng tích cực trước đó, tính chung 7 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN vẫn tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 210,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 39% và tăng 25,2%).

Cụ thể,  vốn Trung ương quản lý đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đạt 17.397 tỷ đồng, bằng 44% và tăng 67,4%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.804 tỷ đồng, bằng 39,5% và giảm 7,8%; Bộ Y tế 1.091 tỷ đồng, bằng 28,4% và giảm 53,2%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 652 tỷ đồng, bằng 32,8% và giảm 35,7%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 495 tỷ đồng, bằng 37,2% và tăng 9,6%...

Về vốn địa phương quản lý đạt 175,6 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch năm và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 118,7 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% và tăng 6,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 48,1 nghìn tỷ đồng, bằng 47,3% và tăng 0,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, bằng 58,9% và giảm 4,5%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 7 tháng năm 2021 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 23.872 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước; TP.HCM đạt 12.523 tỷ đồng, bằng 35% và giảm 11,6%; Quảng Ninh 9.814 tỷ đồng, bằng 55,5% và tăng 23,6%...


Tổng vốn FDI đăng ký giảm hơn 11%
Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, lũy kế đến 20/7/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 16,7 tỷ USD, bằng 88,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Có 1.006 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 37,9%), tổng vốn đăng ký đạt 10,13 tỷ USD (tăng 7% so với cùng kỳ).

Về vốn điều chỉnh, có 561 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 9,4%), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 4,54 tỷ USD (giảm 3,7% so với cùng kỳ).

Cùng với đó có 2.403 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 46,1%) với tổng giá trị vốn góp đạt gần 2,05 tỷ USD (giảm 55,8% so với cùng kỳ).

Tính lũy kế, cả nước hiện có 33.967 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 399 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt 242,36 tỷ USD, bằng 60,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop