Vĩ mô

Dự thảo loạt chỉ tiêu kinh tế cụ thể cho năm 2022 trước khi Quốc hội “bấm nút”

Trung Chính
BizLIVE -
Dự thảo gửi các đại biểu Quốc hội vẫn giữ chỉ tiêu ban đầu về tăng trưởng GDP, phát triển thị trường chứng khoán, mở rộng thị trường vốn, phấn đấu xử lý ít nhất 2 ngân hàng yếu kém…
Dự thảo loạt chỉ tiêu kinh tế cụ thể cho năm 2022 trước khi Quốc hội “bấm nút”
Ảnh minh họa: Quang Vinh/Báo Người lao động
Hàng loạt các chỉ tiêu quan trọng đã được dự kiến tại dự thảo nghị quyết về kế hoạch kinh tế xã hội năm 2022 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, vừa lần lượt được Tổng thư ký Quốc hội gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, trước khi bấm nút thông qua vào cuối tuần này.
Về kế hoạch năm 2022, chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) được xác định đạt khoảng 6-6,5% khiến đại biểu khá băn khoăn, khi nền kinh tế còn chưa qua cơn “bạo bệnh”. Nhưng chỉ tiêu này vẫn được giữ nguyên tại dự thảo nghị quyết, cùng với các chỉ tiêu GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.900 USD.
Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5-25,8%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP khoảng 4%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,5%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt khoảng 27,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 67%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 27-27,5%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...
Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, dự thảo nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 yêu cầu tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu và các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả, trong đó phấn đấu xử lý ít nhất 02 ngân hàng thương mại yếu kém và ít nhất 05 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ.
Tại dự thảo nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 được xin ý kiến đại biểu.
Theo đó, tốc độ tăng năng suất lao động (NSLĐ) bình quân trên 6,5%/năm, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP; bảo đảm tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32 - 34% GDP. Nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các TCTD duy trì ở mức dưới 3%, từng bước phát triển thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp, bền vững. Tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng theo phương pháp tiêu chuẩn Basel II.
Dự thảo nghị quyết cũng yêu cầu phát triển mạnh các loại thị trường. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 20% GDP.
Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai trong bộ chỉ số về Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) tăng 10 - 15 bậc so với năm 2019.
Phấn đấu đạt khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó có khoảng 60.000 đến 70.000 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%; tối thiểu 5 đến 10 sản phẩm quốc gia xây dựng được thương hiệu quốc tế.
Kinh tế số chiếm 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.
Ở dự thảo này, Quốc hội yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các TCTD, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống; tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển mới.
Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đặc biệt là công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại. Tăng cường năng lực tài chính và chất lượng tín dụng của các TCTD, quỹ tín dụng nhân dân bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định, bền vững và khơi thông nguồn vốn tín dụng của nền kinh tế.
Dự thảo cũng yêu cầu cơ cấu lại và phát triển thị trường chứng khoán, mở rộng năng lực thị trường vốn; nâng cao tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư; thúc đẩy phát triển các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát rủi ro hệ thống.
Đa dạng các định chế tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng, tổ chức tài chính vi mô, tổ chức tư vấn tài chính, dịch vụ kế toán, kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm… Nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật khuyến khích đầu tư mạo hiểm.
Phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội; doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều hành đạt chuẩn mực quốc tế, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.
Trong phát triển thị trường lao động, yêu cầu cụ thể là sửa đổi Luật Việc làm phù hợp với các hình thái việc làm mới, quan hệ lao động mới trong kỷ nguyên kỹ thuật số, kinh tế số, kinh tế chia sẻ theo định hướng phát triển và mở rộng quy mô việc làm một cách bền vững.
Cùng đó là xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động đồng bộ, liên thông cơ sở dữ liệu. Tăng cường nghiên cứu dự báo về thị trường lao động và việc làm. Phát triển hệ thống dịch vụ việc làm hiện đại đáp ứng nhu cầu của người tìm việc và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.

TRUNG CHÍNH

Xem bản Desktop