“Đổ bể” lộ trình cổ phần hóa năm 2020

“Đổ bể” lộ trình cổ phần hóa năm 2020

Tuấn Việt
BizLIVE - Để hoàn thành kế hoạch cả giai đoàn 2016-2020, trong tháng cuối cùng của năm, còn tới 91 doanh nghiệp đang chờ cổ phần hóa và thoái vốn.
Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) vừa công bố một số thông tin về tiến độ cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau 11 tháng của năm 2020.
Theo đó, trong 11 tháng năm 2020 các doanh nghiệp đã thoái được 979 tỷ đồng, thu về 2.031 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.
Riêng trong tháng 11/2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thoái vốn tại 01 doanh nghiệp với giá trị 1,6 tỷ đồng, thu về 2,9 tỷ đồng. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn tại Công ty CP Chăn nuôi Tiền Giang với giá trị 49,8 tỷ đồng, thu về 105,3 tỷ đồng; Thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Công trình đô thị Nam Định với giá trị 2,7 tỷ đồng, thu về 4,4 tỷ đồng.
Lũy kế tổng số từ năm 2016 – tháng 11/2020 đạt 25.749 tỷ đồng, thu về 173.103 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.
Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 103 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.966 tỷ đồng, thu về 9.647 tỷ đồng (đạt 30% về số lượng và 8% về giá trị so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).
Về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg đã thoái được 3.785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco).
Trong đó, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.996 tỷ đồng, thu về 53.063 tỷ đồng.
Vẫn "dậm chân tại chỗ"
Đối với công tác cổ phần hóa, trong 11 tháng năm 2020, Cục Tài chính doanh nghiệp nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của 07 doanh nghiệp.
Trong đó có 01 doanh nghiệp thuộc kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là Công ty TNHHMTV Giống gia súc Hải Dương; Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp đã hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp của 01 Tổng công ty là Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVENGENCO2).
Như vậy so với số liệu tại hai báo cáo trước đó vào tháng 7 và tháng 9, danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa tới hết năm 2020 vẫn đang... dậm chân tại chỗ.
Lũy kế giai đoạn 2016 - tháng 11/2020, đã có 178 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.503 tỷ đồng. Trong đó giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong 178 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 37/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% kế hoạch).
Số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch trong tháng 12/2020 là 91 doanh nghiệp (trong đó triển khai xác định và công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 90 doanh nghiệp).
"Tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp còn chậm", Cục Tài chính doanh nghiệp xác nhận trong báo cáo.
 
Còn 32,7 nghìn tỷ phải chuyển vào NSNN trong tháng 12
Về tình hình sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội thì trong giai đoạn 2016 - 2020, nguồn thu từ cổ phần hóa nộp về ngân sách nhà nước để phục vụ đầu tư trung và dài hạn là 250.000 tỷ đồng.
Trong 11 tháng năm 2020, Bộ Tài chính đã chuyển 12.300 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.
Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 11/2020, đã chuyển 217.300 tỷ đồng từ Quỹ trên vào ngân sách nhà nước (chiếm 87% kế hoạch).
Như vậy, trong tháng 12 năm 2020 còn phải chuyển tới 32.700 tỷ đồng từ Quỹ vào ngân sách nhà nước.

Việc thoái vốn, đẩy nhanh cổ phần hoá là một trong những nội dung được lãnh đạo Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Theo Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 được Chính phủ ban hành cuối tháng 6, có tới 120 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu phải thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.
Tại văn bản này, Thủ tướng đã phê duyệt danh mục thoái vốn, kèm theo các mốc "giới hạn chót" (trước 31/8, 30/11 và 31/12) yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện. Nếu vượt quá các cột mốc trên, các doanh nghiệp sẽ phải chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hoặc về với Danh mục doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025.

Trong nhiều hội nghị, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ rõ, vẫn có tình trạng các bộ, ngành, địa phương còn gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện một số nội dung về sắp xếp, phê duyệt phương án sử dụng đất, xác định giá trị doanh nghiệp, phần vốn để cổ phần hoá, thoái vốn tại các quy định thuộc các nghị định.

Đặc biệt, vẫn còn hiện tượng không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, viện dẫn vào các khó khăn vướng mắc để chậm hoặc không thực hiện, chưa xem xét đúng trách nhiệm của người đứng đầu các DN thực hiện chậm cổ phần hoá, chuyển giao về SCIC, niêm yết trên sàn chứng khoán…


TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop