Vĩ mô

Để đánh giá kết quả kinh tế-xã hội, bộ chuyên trách yêu cầu, mới chỉ 4 cơ quan phản hồi

Tuấn Việt
BizLIVE - Sau nửa tháng có Công văn số 2398/BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới chỉ nhận được văn bản phản hồi của 4 cơ quan trung ương là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đài truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Để đánh giá kết quả kinh tế-xã hội, bộ chuyên trách yêu cầu, mới chỉ 4 cơ quan phản hồi
"Mốc hẹn" phản hồi dời sang trước ngày 15/5
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có thêm văn bản hỏa tốc số 2765/BKĐT-TH về Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2021 gửi các bộ, cơ quan thuộc chính phủ.
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 28/4, cơ quan này đã ban hành công văn 2398/BKHĐT-TH về xây dựng báo cáo đánh giá trên và xây dựng đề cương, biểu mẫu để đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chuẩn bị nội dung và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch trước ngày 8/5.
Tuy nhiên, đến ngày 10/5, tức là sau gần nửa tháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới chỉ nhận được văn bản góp ý của 4 cơ quan là Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đài truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Do đó, để kịp tiến bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi nội dung báo cáo về bộ trước ngày 15/5/2021.
NHIỀU LẦN PHẢI THÚC GIỤC BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
Liên quan đến công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, như BizLIVE đã thông tin, chỉ trong chưa đầy 01 tháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phải 4 lần gửi công văn, gồm cả công văn hỏa tốc để thúc giục tiến độ gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của các bộ ngành, địa phương.
Mới đây, vào ngày 11/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư một lần nữa phải có công văn hỏa tốc gửi các bộ ngành, địa phương nhằm đôn đốc công tác này để kịp tiến độ báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 và báo cáo Bộ Chính trị vào đầu tháng 6.
Theo văn bản này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại văn bản 419 ngày 2/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ là trước ngày 20/5/2021.
Tuy nhiên, tính tới 11/5, mới chỉ có 27/52 bộ, cơ quan trung ương và 48/63 địa phương gửi báo cáo lên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công, tức là mới chỉ có hơn 50% bộ ngành trung ương và 76% địa phương gửi báo cáo.
Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN được Quốc hội giao cho các địa phương  trong năm 2021 là 369.413,166 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 255.300 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương đầu tư theo ngành lĩnh vực 98.113,166 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 16.000 tỷ đồng.
Tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ tổng số vốn là 353.413,166 tỷ đồng (phân bổ toàn bộ vốn ngân sách địa phương và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành lĩnh vực) cho 63 địa phương, đồng thời giao các địa phương phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn của từng dự án.

TUẤN VIỆT