DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, CHỦ NHIỆM UBKT TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, CHỦ NHIỆM UBKT TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

Tuấn Việt
BizLIVE - Kết thúc Hội nghị lần thứ nhất ngày 31/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã công bố kết quả bầu 18 Ủy viên Bộ Chính trị, 5 Ủy viên Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.
Sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
  Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng thời, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã công bố kết quả bầu 18 Ủy viên Bộ Chính trị, 5 Ủy viên Ban Bí thư.
Trước đó, vào tối 30/1, sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng đã công bố Danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với 180  Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Danh sách 18 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội

5. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

6. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

7. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

8. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

9. Ông Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

10. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

11. Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

12. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

14. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

15. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

17. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

18. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Danh sách 5 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 ủy viên được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

1. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

2. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 ủy viên. Trong đó, ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê quán tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, là giáo sư, tiến sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng), cử nhân ngữ văn.

Ông Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI, khoá XII và nay là khoá XIII.

Ông là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII, XIII, XIV.

TUẤN VIỆT

5 nhóm nội dung TP.HCM kiến nghị Thủ tướng

5 nhóm nội dung TP.HCM kiến nghị Thủ tướng

5 nhóm nội dung được lãnh đạo TP.HCM nêu tại buổi họp với Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình hình kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm...