Vĩ mô

Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 giữ nguyên 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ

Hoàng Hà
BizLIVE - Sáng 23/7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 giữ nguyên 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ
Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 giữ nguyên 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Ảnh: VGP.
Sáng 23/7, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu Quốc hội có mặt (470 đại biểu) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.
Theo nghị quyết, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như khoá XIV, với 22 cơ quan, gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.
Cụ thể, 18 bộ gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.
100% đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo trước Quốc hội tại phiên làm việc ngày 22/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV, cũng có những ý kiến đề xuất phương án đổi tên một số bộ, ngành và sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối một số bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Chính phủ đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận rất kỹ lưỡng, khoa học, thận trọng.
Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, để đạt các mục tiêu thì trước mắt, giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV là cần thiết, phù hợp.
Vì vậy, Chính phủ đề nghị trước mắt giữ ổn định về tên gọi, cơ cấu tổ chức, số lượng các bộ và cơ quan ngang bộ như khóa XIV với 22 cơ quan, gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.
Theo Thủ tướng, sau khi được Quốc hội xem xét và có nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chính phủ sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Thủ tướng, Phó thủ tướng và bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm bộ máy hành chính thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

HOÀNG HÀ

Xem bản Desktop