Vĩ mô

Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên, giảm 1 Phó thủ tướng

Hoàng Hà
BizLIVE - Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm 27 thành viên Chính phủ, giảm 1 Phó thủ tướng so với nhiệm kỳ trước.
 
Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên, giảm 1 Phó thủ tướng
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VGP
Sáng 28/7, với 479/479 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo nghị quyết được thông qua, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó thủ tướng Chính phủ; 18 bộ trưởng các bộ; 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
4 Phó thủ tướng dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo-văn xã.
18 thành viên Chính phủ là bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động-Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.
4 thành viên Chính phủ là thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Như vậy, số lượng thành viên Chính phủ khóa XV vẫn giữ nguyên như khóa XIV nhưng khác biệt ở chỗ giảm 1 Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực nội chính, và 1 Phó thủ tướng khác không còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao.
Trước đó, trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XV trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, việc xác định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ phải căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ vừa bảo đảm sự kế thừa, ổn định, vừa có sự đổi mới, thực hiện đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định.

Cũng theo Thủ tướng, việc thực hiện cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng khẳng định, ý kiến chung của Ủy ban Pháp luật tán thành với quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc xây dựng phương án cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như được nêu trong tờ trình.
Các thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng với cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ như vậy bảo đảm phù hợp với Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua, kế thừa, phát huy ưu điểm và những kết quả tích cực đã đạt được của cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XIV, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ chức, hoạt động của Chính phủ cũng như yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn tới.

HOÀNG HÀ

Xem bản Desktop