Chính phủ đưa ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chính phủ đưa ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tuấn Việt
BizLIVE -

Để  hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2021, Chính phủ đã đưa ra 5 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác điều hành hành thời gian tới.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Nghị quyết của Chính phủ ra đời trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Ngay ở trong nước, các đợt dịch bùng phát đã tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu đề ra; giải ngân vốn đầu tư công chậm; cán cân thương mại có xu hướng chuyển sang nhập siêu. 
Cùng với đó, áp lực lạm phát gia tăng; sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng; đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là ở vùng dịch bệnh và người lao động tại các khu công nghiệp có dịch...
Do đó, để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Nghị quyết của Chính phủ đã đưa ra 5 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác điều hành hành thời gian tới.
5 mục tiêu, cụ thể:
1- Phấn đấu quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ;
2- Tập trung kiểm soát, đẩy lùi dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành tiêm chủng đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể;
3- Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phát triển xuất nhập khẩu, hướng đến cán cân thương mại hài hòa, bền vững;
4- Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm. Trong đó đến hết quý III/2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch;
5- Giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng; gìn giữ môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh, bền vững.
9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm:
1- Tập trung cao độ phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội;
2- Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn;
3- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số;
4- Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách;
5- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công;
6- Thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững;
7- Các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh;
8- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, theo tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, truyền cảm hứng và tạo niềm tin cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng, chống dịch và thúc đẩy sản xuất kinh doanh...
9- Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước.
Tới hết quý III/2021 giải ngân vốn đầu tư công  tối thiểu đạt 276,8 nghìn tỷ đồng
Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, sau nửa đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tính đạt 171,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8% kế hoạch năm. Tuy tăng tới 10,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng có thể thấy còn lượng lớn nguồn vốn đang dồn vào những tháng còn lại của năm.

Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ đưa ra mục tiêu: Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95%-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm. Trong đó đến hết quý III năm 2021, giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch.

Như vâỵ, với kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 đã được Chính phủ giao là 461.300 tỷ đồng, tới hết quý III, mục tiêu giải ngân tối thiểu tương ứng là 276,78 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, mục tiêu phấn đấu giải ngân tối thiểu đạt 95% kế hoạch tương ứng với 438,235 nghỉn tỷ đồng.
Trước đó, theo số liệu từ Bộ Tài chính, tình hình giải ngân vốn đầu tư công nói chung và nguồn vốn vay nước ngoài của các bộ ngành, địa phương trong 5 tháng đầu năm đạt rất thấp. Cụ thể, giải ngân vốn đầu tư nguồn NSTW 5 tháng mới đạt 22,12% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (25,98%). Trong đó vốn nước ngoài giải ngân đặc biệt thấp, chỉ đạt 2,97%.
Tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm đã ảnh hưởng tới việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021. Bên cạnh đó, tình trạng này cũng có ảnh hưởng tới quan hệ với các đối tác trong triển khai các chương trình dự án.

TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop