Chỉ còn 0,04% vốn đầu tư công cho 2021 chưa được phân bổ

Chỉ còn 0,04% vốn đầu tư công cho 2021 chưa được phân bổ

Tuấn Việt
BizLIVE -
Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo phân bổ vốn đầu tư kế hoạch tới Bộ Tài chính với giá trị 353.259,434 tỷ đồng, đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.
Đó là thông tin vừa được Bộ Tài chính công bố liên quan đến  kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 giao cho các bộ ngành, địa phương.
Bộ Tài chính cho biết, sau một thời gian tích cực đôn đốc, tính đến ngày 23/2/2021, toàn bộ 63/63 địa phương đã gửi báo cáo phân bổ vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 tới Bộ Tài chính.
Cụ thể, tổng số vốn địa phương đã phân bổ là 353.259,434 tỷ đồng, đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.
Một số địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao do tăng từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết (Hà Giang, Lào Cai, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước).
Nhiều địa phương phân bổ vốn ngân sách trung ương thấp hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (Gia Lai, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Phước, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang) do địa phương mới giao kế hoạch vốn đợt 1. Các dự án của các tỉnh này chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư (theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12/2020 tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).

Tăng tốc tiến độ phân bổ
Trước đó, theo công bố vào cuối tháng 1 (tính tới ngày 25/1/2021), Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Ở báo cáo này, Bộ Tài chính cho biết, vẫn còn gần 73.185 tỷ đồng vốn đầu tư chưa được các bộ, ngành, địa phương triển khai phân bổ, chiếm 15,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (461.300 tỷ đồng). Cụ thể, các bộ, ngành chưa phân bổ gần 26.199 tỷ đồng; các địa phương chưa phân bổ trên 46.986 tỷ đồng.
Do vậy, Bộ Tài chính đã có công văn số 971/BTC-ĐT ngày 28/01/2021 đôn đốc các địa phương phân bổ vốn.
Tại báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải ngân vốn tháng 01/2021, Bộ Tài chính cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 và thực hiện nhập kế hoạch vốn trên hệ thống Tabmis theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014.
Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN được Quốc hội giao cho các địa phương  trong năm 2021 là 369.413,166 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 255.300 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương đầu tư theo ngành lĩnh vực 98.113,166 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 16.000 tỷ đồng.
Tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ tổng số vốn là 353.413,166 tỷ đồng (phân bổ toàn bộ vốn ngân sách địa phương và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành lĩnh vực) cho 63 địa phương, đồng thời giao các địa phương phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn của từng dự án.

TUẤN VIỆT