Vĩ mô

Bộ Tài chính lập tổ nghiên cứu cơ chế quản lý tài sản ảo, tiền ảo

Tuấn Việt
BizLIVE - Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo bước đầu đã triển khai công tác nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo cũng như kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động quản lý, giám sát liên quan.
Bộ Tài chính lập tổ nghiên cứu cơ chế quản lý tài sản ảo, tiền ảo
Ảnh minh họa.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, Việt Nam hiện chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo. Bên cạnh đó, pháp luật hiện nay cũng chưa quy định đơn vị nào chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.

Do đó, các hoạt động mua bán, trao đổi các đồng tiền ảo do một số cá nhân tại Việt Nam thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế như Binance, Coinbase… hoặc thông qua hình thức thỏa thuận trực tiếp tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Vì chưa có cơ chế quản lý, hiện nay các cơ quan liên quan chủ yếu chỉ đưa ra các cảnh báo với nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước đó đã khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo. Cơ quan này cũng đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết để thực hiện quyết định Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng về phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo và các văn bản liên quan, cơ quan này đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo.

Trong đó, tổ nghiên cứu có nhiệm vụ triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Hiện nay, Tổ đã bước đầu triển khai công tác nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo cũng như kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động quản lý, giám sát liên quan. UBCKNN, đơn vị được giao chủ trì Tổ nghiên cứu, cũng đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ về “Xây dựng khuôn khổ pháp lý quản lý tài sản mã hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Đề tài nghiên cứu có thể đưa ra những đề xuất ban đầu đối với vấn đề quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa trong thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong thời gian tới, UBCKNN cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu để đề xuất với Chính phủ về cơ chế quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo trong chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng tới cân bằng giữa mục tiêu sáng tạo, tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đảm bảo an toàn, an ninh cho thị trường tài chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư cũng như các thành viên khác tham gia thị trường.
Ngân hàng Nhà nước trước đó cũng nhiều lần đưa ra cảnh báo về các sàn giao dịch tài chính Forex, tiền ảo đang huy động vốn đầu tư với lãi suất hấp dẫn. Trong đó, cơ quan quản lý tiền tệ khẳng định các hoạt động liên quan tới giao dịch tiền ảo, huy động vốn để đầu tư tiền ảo và giao dịch Forex chưa được cấp phép và tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo.
Do đó, những tổ chức, cá nhân không tuân theo quy định pháp luật mà đầu tư thì sẽ phải tự gánh lấy rủi ro và chắc chắn pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro này.

TUẤN VIỆT

Xem bản Desktop