Vĩ mô

Bộ Nội vụ có tân Thứ trưởng

N. Nga
BizLIVE - Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Công chức Viên chức vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Bộ Nội vụ có tân Thứ trưởng
Ông Trương Hải Long.
Ngày 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 995/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trương Hải Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2021.
Ông Trương Hải Long sinh năm 1976, quê quán Bắc Ninh. Trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông Trương Hải Long giữ chức Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ từ ngày 17/10/2017. Trước đó, ông làm Phó vụ trưởng Vụ Công chức, Viên chức.
Như vậy, lãnh đạo Bộ Nội vụ hiện có Bộ trưởng là bà Phạm Thị Thanh Trà và 5 Thứ trưởng gồm các ông: Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa, Vũ Chiến Thắng và Trương Hải Long.
Cùng ngày, Tại Quyết định số 997/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành, Thanh tra Chính phủ giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Ông Lê Sỹ Bảy sinh năm 1966, quê quán Thanh Hóa. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra, ông Lê Sỹ Bảy từng kinh qua các chức vụ Phó Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ.

N. NGA

Xem bản Desktop