BizLIVE - Theo phê duyệt, diện tích lập quy hoạch khu đô thị khoảng 143,2ha, trong đó có khoảng 58,25ha đất đơn vị ở bao gồm dân cư mới và dân cư hiện trạng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

Theo phê duyệt, diện tích lập quy hoạch khu đô thị khoảng 143,2ha, trong đó có khoảng 58,25ha đất đơn vị ở bao gồm dân cư mới và dân cư hiện trạng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 8.000 – 10.000 người.

Về tính chất, Khu đô thị Phú Hưng là khu đô thị trung tâm của thị trấn Thiệu Hóa, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm các chức năng như khu trung tâm hành chính - chính trị, văn hóa thể thao, công viên cây xanh, công trình dịch vụ hỗn hợp và các khu ở.

Để triển khai quyết định trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá yêu cầu, phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội; dân số, lao động; sử dụng đất đai; hiện trạng về xây dựng; cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường đô thị.

Bên cạnh đó, đồ án cần xác định các khu vực chức năng cho khu đô thị hợp lý và đảm bảo tính khoa học trên cơ sở tận dụng các yếu tố tự nhiên và hiện trạng; các định hướng theo quy hoạch chung. Đảm bảo liên kết giữa các khu vực mới và hiện hữu; tận dụng tối đa các yếu tố thuận lợi từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã có tại khu vực…

Vân Phong