Tài chính

VPBank thông qua phương án chia cổ tức khủng

Trần Thúy
BizLIVE - Ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 1,97 tỷ cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ chia là 80% để tăng vốn điều lệ trong năm nay.
VPBank thông qua phương án chia cổ tức khủng
Ảnh minh họa.
Hôm nay (28/7), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (mã VPB) có Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 từ việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn Qũy đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 1,97 tỷ cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ chia là 80%. Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ tức bằng cổ phiếu là 62,15%, tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 17,85%. 
Sau khi thực hiện thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng mạnh từ gần 25.300 tỷ đồng lên gần 45.058 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4 năm nay.
Nói về quyết định tăng vốn, Ban lãnh đạo VPBank cho biết, theo quy định của pháp luật, một số chỉ số về an toàn vốn và an toàn hoạt động của ngân hàng được tính dựa trên vốn điều lệ. Tuy nhiên, hiện một vài chỉ số của VPBank đang ở mức giới hạn cao, chưa tận dụng được tối ưu các cơ hội mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để cải thiện vấn đề này, trong thời gian tới, HĐQT VPBank xét thấy việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng là cần thiết với một số lý do.
Thứ nhất, nhằm đảm bảo tỷ lệ đầu tư, góp vốn mua công ty con và/hoặc góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh khác có thể hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động của ngân hàng trong quy định của pháp luật. Hiện nay, tỷ lệ này của VPBank đã đạt mức tối đa, không thể thực hiện được bất kỳ giao dịch đầu tư, góp vốn nào cho đến khi mức vốn điều lệ được tăng lên.
Thứ hai, để cải thiện các tỷ lệ được quy định gắn với mức vốn điều lệ phục vụ cho việc linh hoạt trong quá trình kinh doanh như các tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ cho vay đầu tư TPDN…
Thứ ba, chính thức ghi nhận nguồn vốn điều lệ, tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng. Thứ tư, cải thiện các chỉ số an toàn vốn và an toàn hoạt động khác.
Được biết, lũy kế đến 31/12/2020, nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển của ngân hàng đạt khoảng 19.511 tỷ đồng và nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoảng 808 tỷ đồng… có thể dùng cho mục đích tăng vốn điều lệ như trên thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

TRẦN THÚY

Xem bản Desktop