Tài chính

VietBank thay Tổng giám đốc

Trần Thúy
BizLIVE - Hội đồng quản trị VietBank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng, người vừa chính thức được bổ nhiệm chức CEO vào tháng 3 năm nay, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung làm quyền CEO. 
VietBank thay Tổng giám đốc
Ông Lê Huy Dũng bất ngờ từ nhiệm sau 7 tháng chính thức ngồi "ghế nóng" VietBank.
Hội đồng quản trị Vietbank vừa có quyết định về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc Vietbank. 
Theo đó, Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2021 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị. 
Ông Lê Huy Dũng bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 8/2017, đến tháng 03/2020 được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc Vietbank và chính thức nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc kể từ ngày 08/03/2021.
Ông Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân, từng đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao như Giám đốc Vùng & Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội ACB, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Á.
Để đảm bảo việc điều hành hoạt động kinh doanh của Vietbank được liên tục, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Vietbank.
Ông Nguyễn Hữu Trung sinh năm 1951, từng tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto – Canada. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn như Giám đốc điều hành Bank of Montreal, Canada, Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins, Canada, Cố vấn tài chính, ngân hàng Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) - Thành viên Ban dự án Brass – hỗ trợ Cơ quan TTGSNH – NHNN Việt Nam triển khai Chương trình giám sát từ xa về Basel 2 cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2021, ông Trung được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và được Hội đồng quản trị Vietbank bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị.

TRẦN THÚY

Xem bản Desktop