Tài chính

Nguồn vốn rẻ của người dân trong ngân hàng ngày càng dày lên

Thế Anh
BizLIVE -
Cả lượng và tỷ trọng nguồn vốn rẻ của người dân để tại các ngân hàng tăng lên rất nhanh trong một năm qua.
Nguồn vốn rẻ của người dân trong ngân hàng ngày càng dày lên
Các NHTM đang có thêm điều kiện để pha loãng chi phí huy động vốn (Ảnh minh họa)
Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật dữ liệu về tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân tại hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM).
Tài khoản thanh toán của cá nhân ở đây là các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn đang hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng (như dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngoài thẻ).
Là tiền gửi không kỳ hạn nên đây là nguồn vốn rẻ cho các NHTM, khi lãi suất trả gần như không đáng kể chỉ quanh 0,1%/năm.
Dữ liệu Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật cho thấy, một mặt nguồn vốn rẻ này đã dày lên rất nhanh trong một năm qua, mặt khác phản ánh xu hướng mở rộng sử dụng các dịch vụ thanh toán của hệ thống ngân hàng trong dân cư, trên cơ sở tài khoản thanh toán.
Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng số dư tiền gửi trên hệ thống tài khoản này đã đạt 754.702 tỷ đồng, tăng tới 41,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Đáng chú ý, giá trị của nguồn vốn rẻ này nâng lên rõ rệt, đặc biệt trong vòng một năm qua. Tỷ lệ tiền gửi thanh toán này trên tổng tiền gửi của dân cư vào hệ thống NHTM đến tháng 6/2021 đã đạt tới 14,25%. Theo tính toán của BizLIVE từ nền dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước thì đây là tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay, vượt trội so với cùng kỳ các năm trước.
Cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ tiền gửi thanh toán trên tổng tiền gửi dân cư mới chỉ chiếm 10,5%; tại tháng 6/2019 mới chỉ 9,03%; tại tháng 6/2018 chiếm 8,24%. Nếu lùi về chục năm trước, tại tháng 6/2012 tỷ lệ này chỉ có 4,5%.
Như vậy, sau chục năm qua, tỷ lệ này đã đạt mức cao, với 14,25% tại tháng 6/2021. Điều này tạo điều kiện để các NHTM có nguồn vốn rẻ nhiều hơn, giúp pha loãng cho chi phí huy động vốn.
Và nếu chục năm trước, tại tháng 6/2012 toàn hệ thống NHTM chỉ có 37,7 triệu tài khoản thanh toán của cá nhân thì đến tháng 6/2021 đã có hơn 107,4 triệu tài khoản.

THẾ ANH

Xem bản Desktop