Tài chính

Mở thêm cơ chế bán ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Trần Thúy
BizLIVE - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-NHNH thay thế Thông tư số 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các TCTD được phép hoạt động ngoại hối.
Mở thêm cơ chế bán ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài
Ảnh minh họa.
Theo Thông tư sửa đổi, tổ chức tín dụng (TCTD) được phép bán ngoại tệ kỳ hạn cho nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng Đồng Việt Nam tại thị trường trong nước để phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu của nhà đầu tư.
Cũng theo Thông tư này, TCTD được phép thực hiện giao dịch hoán đổi có kỳ hạn dưới 3 ngày làm việc để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, quản lý vốn.
TCTD được phép và khách hàng được thực hiện giao dịch hoán đổi để kéo dài kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn khách đã ký kết với TCTD được phép để phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với khoản vay nước ngoài trung, dài hạn bằng ngoại tệ có kỳ hạn hoặc thời hạn còn lại trên 365 ngày.
Ngoài ra, TCTD được phép thực hiện giao dịch hoán đổi để sửa đổi kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn đã ký với khách hàng trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của khách hàng kèm giấy tờ, chứng từ chứng minh lý do cần thiết sửa đổi kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn đã ký kết.
Bên cạnh đó, theo quy định mới, TCTD được phép bán ngoại tệ giao ngay cho nhu cầu chưa đến hạn thanh toán của cá nhân là công dân Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt cho các mục đích học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/4/2021.

TRẦN THÚY

Xem bản Desktop