Tài chính

LienVietPostBank báo lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng 61%

Trần Thúy
BizLIVE - Tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng 34,9% trong khi chi phí hoạt động được tiết giảm đã giúp lợi nhuận của LienVietPostBank tăng mạnh.
LienVietPostBank báo lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng 61%
LienVietPostBank đã hoàn thành 87,6% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021.
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank (mã LPB) vừa công bố BCTC quý 3/2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 766 tỷ đồng tăng nhẹ 3,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế 2.902 tỷ đồng, tăng trưởng tới 61%.
Với kết quả này ngân hàng đã hoàn thành 87,6% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021.
Trong kỳ, mảng tín dụng vẫn đóng vai trò chủ đạo khi mang về cho ngân hàng khoản lãi 6.313.tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước. 
Mảng dịch vụ kỳ này ghi nhận khoản lãi 546 tỷ đồng, tăng gần 53% so với cùng kỳ trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng là điểm sáng khi ghi nhận khoản lãi 119 tỷ đồng, tăng trưởng 86%.
Mảng mua bán chứng khoán đầu tư đã bắt đầu báo lãi 7 tỷ đồng trong 9 đầu năm nay, so với mức lỗ hơn 62 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 7.016 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng 34,9% trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 6%, lên 3.326 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động của LienVietPostBank tăng tới 78,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3.690 tỷ đồng.
Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm, ngân hàng đã dành hơn 887 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, cao gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái. 
Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt mức hơn 254,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt mức 195,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần 11%. Số dư tiền gửi của khách hàng tại LienVietPostBank tăng nhẹ 2,5% lên hơn 178.8 nghìn tỷ đồng.
Về chất lượng cho vay, tại ngày 30/9, LienVietPostBank đang có 2.783 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tăng 10,1% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay của ngân hàng hiện đang ở mức 1,42%, không nhiều biến động so với đầu năm.

TRẦN THÚY

Xem bản Desktop