Tài chính

Bổ sung hơn 1.200 tỷ đồng mua vắc xin phòng COVID-19

Tuấn Việt
BizLIVE - Số tiền trên được Thủ tướng Chính phủ trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế thực hiện mua và tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.
Bổ sung hơn 1.200 tỷ đồng mua vắc xin phòng COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã ban hành Quyết định 507/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí mua và tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.

Theo Quyết định 507/QĐ-TTg, Chính phủ sẽ trích 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 để bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế thực hiện mua và tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2813/BTC-HCSN.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện cơ chế mua vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Bộ Y tế có trách nhiệm khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021 (bao gồm kế hoạch chi tiết về mua, sử dụng 150 triệu liều vắc xin phòng COVID-19; nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch; trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí mua vắc xin, tổ chức tiêm vắc xin của từng cấp chính quyền, cấp ngân sách nhà nước, tổ chức cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả,...).

Trước đó, theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính Phủ, có 9 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm chủng vắc xin ngừa COVID miễn phí gồm:

Thứ nhất, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…); Quân đội; Công an.
Thứ 2, nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.
Thứ 3, người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước…
Thứ 4, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.
Thứ 5, người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi.
Thứ 6, người sinh sống tại các vùng có dịch.
Thứ 7, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.
Thứ 8, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.
Thứ 9, các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

TUẤN VIỆT