Địa ốc

Xin tạm dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Vạn Xuân
BizLIVE -

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt chưa được triển khai nên việc thu hút đầu tư chậm phát triển.

Xin tạm dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin tạm dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong trong khi chờ đợi Luật đơn vị Hành chính – kinh tế đặc biệt được thông qua. 
Tại văn bản vừa gửi trình xin ý kiến Thủ tướng, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, địa phương đã thực hiện một số thủ tục để triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế và xã hội Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong như dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị cho công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch.
Tuy nhiên, do Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt chưa được Quốc hội dự kiến thời gian thông qua nên quá trình triển khai lập quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt gặp nhiều khó khăn vướng mắc khi chưa xác định cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.
Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong chưa được triển khai nên việc thu hút đầu tư chậm phát triển.
Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khu kinh tế Vân Phong đến nay đã thu hút 156 dự án đầu tư; trong đó, có 129 dự án trong nước, 28 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 4 tỷ USD; vốn thực hiện đạt hơn 717 triệu USD.
Hiện có 81 dự án đã đi vào hoạt động với vốn thực hiện 607 triệu USD và 75 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong số đó, có 42 dự án có sử dụng mặt biển với các ngành nghề chủ yếu là công nghiệp đóng tàu biển, xây dựng cảng biển, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch. Bình quân mỗi năm, khu kinh tế này đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 4.800 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 6.000 lao động. 
Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm 2019, Khu kinh tế Vân Phong chỉ thu hút 2 dự án mới với tổng vốn đăng kí 84,4 tỷ đồng (trong đó có 1 dự án có vốn ĐTNN với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 triệu USD) và 2 dự án đầu tư trong nước vào KCN Suối Dầu với vốn đầu tư 80 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án với tổng vốn tăng thêm 265,7 tỷ đồng.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, riêng khu vực Bắc Vân Phong, do có chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế - hành chính theo Kết luận ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng để nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.
Mặt khác, theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung đã được duyệt, có một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư.
Cụ thể, về khu phi thuế quan, theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt có quy mô 920 ha, nếu không tính quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế đến năm 2030 là 290 ha thì diện tích còn lại khoảng 630 ha. Khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 950 ha. Theo đó, diện tích đất còn lại khoảng 320 ha chưa được định hướng quy hoạch.
Hay như các khu đô thị chức năng khác, quy hoạch được duyệt định hướng khu vực Nam Tu Bông đến đèo Cổ Mã quy mô khoảng 900 ha trong khi khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 2050 ha, phần còn lại chưa định hướng quy hoạch.
Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt có phần diện tích đất chưa sử dụng khoảng 8.668 ha cũng cần nghiên cứu định hướng quy hoạch để thực hiện tốt việc quản lý đất đai trong khu kinh tế.
Từ thực tế trên, UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính Phủ xem xét cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi Luật đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.
Đồng thời, cho phép thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung của Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu kinh tế Vân Phong, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

VẠN XUÂN