BizLIVE - Chưa hề có dấu hiệu khối ngoại giảm áp lực rút tiền trên HOSE, trong khi đó vẫn tiếp tục mua ròng trên UPCoM.
Phiên 1/12: Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, vẫn chọn UPCoM

Cụ thể, theo thống kê, khối ngoại bán ròng 1.074 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 55,04 tỷ đồng trên HNX và vẫn mua ròng gần 10 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 1.119,7 tỷ đồng trên 3 sàn. 

Phiên 1/12: Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, vẫn chọn UPCoM ảnh 1

Trên HOSE, VHM (-165,1 tỷ đồng), VIC (-121,1 tỷ đồng), MSN (-119,1 tỷ đồng), GAS (-74,9 tỷ đồng) đều là những cổ phiếu lớn bị bán ra cho thấy quỹ ETFs ngoại hôm nay có liên quan chặt đến hoạt động rút tiền.

Chiều mua vào, khối ngoại chỉ giải ngân đáng kể nhất CTG (+68,2 tỷ đồng).

Phiên 1/12: Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, vẫn chọn UPCoM ảnh 2

Trên HNX, CEO (-26,1 tỷ đồng), HUT (-11,2 tỷ đồng), CTB (-8 tỷ đồng) lấn lướt ở chiều bán ra.

Phiên 1/12: Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, vẫn chọn UPCoM ảnh 3  

Trên UPCoM, HHV (+3,7 tỷ đồng), CTR (+3,2 tỷ đồng), MCM (+2 tỷ đồng) là những mã được giải ngân giúp sàn duy trì chuỗi mua ròng của khối ngoại thể hiện rõ thời gian gần đây.

Mai Hương